Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Högst förtroende för bankers förmåga att hantera känslig data

Kalle Zetterlund, CTO på Sentor

Trots att förtroendet för bankers datahantering har sjunkit med 14 procentenheter det senaste året, toppar banksektorn förtroendelistan hos svenska folket tätt följd av sjukvårdssektorn. Det visar IT-säkerhetsföretaget Sentors senaste rapport som årligen tar tempen på svenskarnas tilltro för olika branschaktörers datahantering.

Sentor undersöker i rapporten ”Svenskarnas syn på IT-säkerhet” förtroendet för olika aktörers hantering av känslig information. Det senaste årets skriverier och offentliggöranden om penningtvätt kan ha påverkat kundernas förtroende för bankväsendet. Trots att banker fortfarande toppar förtroendelistan har svenskarnas förtroende för sektorn sjunkit med 14 procentenheter sedan 2018.
Lägst förtroende har vi för sociala medier som 81 procent av svenskarna svarar att de har lågt eller mycket lågt förtroende för. Generellt är vi mest förlåtande mot banker och minst lojala mot spelbolag.
Äldre har mer överseende med banker som brister i datahantering
Drygt hälften av svenskarna (58 %) skulle byta bank om det framkom att banken hade missbrukat kundernas personuppgifter. Åldersmässigt tenderar äldre (46–59 år) att ha mer överseende med banker än yngre (18–29 år). Exempelvis svarar 49 procent i den äldre ålderskategorin att de skulle byta bank, medan motsvarande siffra i den yngre är 58 procent.
Att banksektorn fortsätter att prestera bra i den här typen av undersökningar är ingen överraskning, menar Kalle Zetterlund, CTO på Sentor:
– Banker är generellt beredda att investera mer i IT-säkerhet än många andra branscher. De har mycket att vinna på digitalisering, samtidigt som kunders förtroende för säkerheten är centralt för verksamheten. Sektorn omfattas även av flera regelverk och compliance-krav som bidrar till att skapa trygghet och driva säkerhetsarbetet framåt, säger han.
Höga förväntningar på politiska partier – men få tror att de införlivas
Undersökningen visar även att drygt hälften av svenskarna saknar förtroende för politiska partiers förmåga att hantera känslig information. Deltagarna fick även svara på om de anser att folkvalda och beslutsfattare bör ha en högre kännedom om IT-säkerhet än allmänheten, vilket tre av fyra tycker. Men trots att förväntningarna på kunskapsnivån är hög, är det bara en av tio som tror att de faktiskt införlivas.Högt eller mycket högt förtroende för olika branscher och aktörer:
1. Bank 73 %
2. Sjukvård 71 %
3. Myndigheter 67 %
4. Kommuner 56 %
5. Företag 46 %
6. E-handelsföretag 41 %
7. Streamingtjänster 40 %
8. Politiska partier 28 %
9. Medier 25 %
10. Spelbolag 12 %
11. Sociala Medier 12 %

Källa: Sentor