Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Höga lyft i västsvenska byggprojekt

Anläggningsmaskin från Gillblad Maskin.

När tunga och höga lyft behöver göras vid västsvenska byggprojekt är det ofta Gillblad Maskin som kontaktas. Gillblads har lång erfarenhet av komplicerade lyft, och i kombination med moderna teleskoplastare kan man lyfta det mesta till höjder på upp till 30 meter.

Anders Gillblad startade det egna företaget Gillblad Maskin AB 2012 och drev det till en början från ett kontorshotell i Göteborg innan verksamheten flyttades till egna lokaler i Västra Frölunda för två år sedan. Flytten var nödvändig, utvecklingen har varit god och efterfrågan på företagets tjänster har vuxit successivt sedan starten, vilket gör att Anders i dagsläget har en tio man stor personalstyrka till sitt förfogande.
Gillblad Maskin utför lyftuppdrag och bygglogistik inom bland annat bygg och industri.
– Vi ser helt enkelt till att rätt grejor hamnar på rätt plats vid rätt tidpunkt. Det kan till exempel handla om att lyfta in byggmateriel, såsom gips, reglar, kök med mera i lägenheter. Vi ombesörjer hela arbetet, vilket innebär att kunden bara behöver ha kontakt med en enda aktör som sköter lossning och upplyft till rätt våningsplan, samt inbärning av det aktuella materialet, säger Anders Gillblad.

Upp till 30 meter
Gillblad Maskin förfogar över teleskoplastare med räckvidder på mellan 6 och 30 meter, och med lyftkapaciteter på upp till fem ton. I fordonsparken ingår även en lastbil med vilken man kan transportera såväl material som maskiner.
– Vår breda utrustning gör att vi kan stå för flexibla helhetslösningar, säger Anders som alltid jobbar med ett mycket tydligt kundfokus.
– Vi vill se varje kundrelation som ett partnerskap, vi utför uppdraget tillsammans för bådas vinning. Samtidigt är det viktigt att vi hjälper varandra sinsemellan i företaget. Engagerade medarbetare som ställer upp för varandra är vår viktigaste resurs, betonar Anders och tillägger att man även hyr ut personal för externa uppdrag.

Blickar framåt
Tuve Bygg och Flodén Byggnads AB är bara några av de bolag som valt att anlita Gillblad Maskin AB för olika former av lyftuppdrag. Hedins Bilvaruhus i Mölndal, Wallenstam Arena och ett parkeringshus i Kungsbacka är tre exempel på projekt där Anders och hans kollegor har varit verksamma.
– Vi blickar hela tiden framåt och kommer inom kort att investera i en mobilkran, vilket gör oss ännu mer kompletta och innebär att vi kan åta oss ännu fler jobb, berättar Anders Gillblad.
Han lyfter fram den långa erfarenhet som finns i företaget som en tydlig konkurrensfördel. Nyligen anställdes också en smed och en snickare i syfte att bredda verksamheten ytterligare. I planerna finns också flytt till en ännu större lokal eftersom verksamheten fortsätter växa.

Intervju: Rasmus Lundström
Text: Örjan Persson