Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hög kunskapsnivå och effektiv automatisering i pålitlig plastgjutare

Tre medarbetare på Inca Plast runt fikabord.
Inca Plast AB är plastgjutaren som i generation efter generation har tillmötesgått alla sina kunders specifika önskemål. Här förenas en liten organisations korta beslutsvägar med modern produktionsutrustning och hög automatiseringsgrad, vilket format ett koncept präglat av pålitliga och stabila processer.

Inca Plast AB har specialiserats kring formsprutade tekniska artiklar i höga volymer. Korta beslutsvägar kombineras med modern produktionsutrustning och hög automatiseringsgrad, vilket format ett koncept präglat av pålitliga och stabila processer.
– Vi vill inte bara vara en leverantör som kunden har kontakt med då och då, utan deras självklara partner. Vi vill vara en förlängd arm åt kundernas konstruktionsavdelningar där vi jobbar med deras produktutveckling. Om vi har möjlighet att vara med under hela utvecklingsprocessen sparar kunderna pengar, och för att vi ska få den möjligheten gäller det för oss att ha en ärlig och öppen relation där kunderna kan lita på att vi håller en jämn och stabil prisbild, säger Edvin Lindqvist som leder verksamheten i Inca Plast AB.
Han medger att företaget verkar i en prispressad bransch. En av konkurrensfördelarna stavas långa serier med minimal bemanning.
– Vi har ett materialhanteringssystem som gör att vi exempelvis kan ha produktionen igång över en hel helg utan bemanning. Modern produktionsutrustning är en förutsättning för pålitliga och stabila processer. I den här branschen är det viktigt att man hänger med kring allt som rör automation, understryker han.

Stolta traditioner
Edvin leder ett företag med stolta traditioner. Verksamheten har rötter sedan lång tid tillbaka då hans morfar etablerade Liljas Plast, ett företag han sedermera sålde för att sedan starta nuvarande verksamhet. När en kund efterfrågade formsprutade plastprodukter var inriktningen klar och faktum är att bolagets första kund är Inca Plast AB trogen än idag.
– Det är så vi helst jobbar, vi tror på långsiktiga relationer och att växa tillsammans med kunderna, påpekar Edvin.
Idag driver han företaget tillsammans med sina föräldrar. Han har med andra ord mer eller mindre vuxit upp i bolaget han övertog VD-rollen i tidigare i år. Verksamheten utgår ända sedan starten från Hillerstorp och sysselsätter idag tolv anställda med ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Sverige. Mycket av det man producerar hamnar via företagets kunder i andra delar av världen.

Expanderar
Inca Plast är en renodlad legoleverantör utan några egna produkter. Utvecklingen i företaget har varit god, inte minst under senare år då man har offererat två till tre gånger så mycket jämfört med tidigare. Det råder med andra ord ett jämnt flöde med nya projekt till produktionen.
– Vi blickar gärna framåt och har långt framskridna planer på expansion. Vi har nu mark tillgänglig och planerar att utöka med både lager- och produktionsytor. Vi har även investerat i ett maskinuppföljningssystem, vilket innebär att vi via en molntjänst kan följa upp tillgänglighet, kvalitet, ställtider med mera. Det är ett redskap som gör att vi kan utnyttja våra maskiner effektivare än vad vi gör idag, konstaterar Edvin Lindqvist avslutningsvis.

Research: Victor Salazar
Text: Örjan Persson