Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hög kompetens inom rostfria vatten- och avloppslösningar

Rörsystem som Sanora Rostfria har jobbat på.

Sanora Rostfria AB ett företag som är experter på rostfritt. Man har licensierade svetsare och värdesätter ett gott samarbete och flexibilitet. Kunderna är kommuner och företagets tjänster är högt värdesatta, att vatten och avlopp med dess rör- och avloppslösningar fungerar är betydelsefullt för alla samhällen. Sanora Rostrfria AB har en mångårig erfarenhet inom området och utför både arbeten ute hos kund och i egen verkstad.

Sanora Rostfria AB är sedan tidigt 1980-tal en del av Noras näringsliv. I företagets anläggning på Älvstorpsvägen träffar vi Anna Marcusson, som är ansvarig och började arbeta på företaget 2001. Hon berättar att företaget har fem anställda.
– Vi arbetar med tillverkning och montering av rostfria och ofta kundanpassade rör- och avloppslösningar ovan mark. Våra kunder består uteslutande av kommuner, berättar Anna.
Sanora Rostfria AB utför ett betydelsefullt arbete i de kommuner där man är verksam. Deras kompetens inom rostfritt är eftertraktad.
– Vår främsta uppdragsgivare i dagsläget är Samhällsbyggnad Bergslagen, som kan sägas vara ett tekniskt kommunalförbund där kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samarbetar med varandra, säger Anna.

En personalgrupp med hög kompetens
Sanora Rostfrias uppdrag sker främst inne i VA-verk, i yttre anläggningar eller i företagets verkstad på Älvstorpsvägen. Verkstaden är utrustad för att ta sig an olika typer av plåtarbeten. Företaget ombesörjer både nyinstallationer och renoveringar av rör och avloppspumpstationer.
– Ett av de främsta skälen till att vi lyckats vara aktiva så länge är vår breda kompetens och den långa erfarenheten som finns hos personalgruppen, säger Anna.
Personalomsättningen är låg hos Sanora Rostfria, vilket Anna förklarar med att företagets anställda erbjudits konkurrenskraftiga löner och förmåner.
– Detta innebär i sin tur att verksamheten kan erbjuda en hög kvalité i sitt utförande, säger Anna.
Sanora Rostfrias tar in nyanställda då och då. Genom upplärning säkerställer man att de utvecklar rätt kompetens.
– Vi ser alltid till att våra nyanställda får jobba tillsammans med en mer erfaren medarbetare som assisterar med upplärning, säger Anna.

Många goda samarbeten
Sanora Rostfria är alltid intresserade av nya uppdrag och man tar sig an både stort och smått.
– I höst hoppas jag att vi är med vid byggnationen av det nya vattenverket i Ramsberg, säger Anna.
Under årens lopp har Anna knutit nära band med företag och personer inom branschen och hon lyfter återigen fram sina duktiga kollegor.
– Anders Borgshed, som var med och startade Sanora Rostfria, är uthyrd från oss och tillverkar pumpstationer åt Rostfria VA system i Storfors. Vi har ett gott samarbete och han är min kompanjon. Vi samarbetar också mycket med BPS i Göteborg, som är vår främsta leverantör, avslutar Anna Marcusson.

Research: Axel Eriksson