Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Helhetslösningar kring högtrycksspolning och sanering

Lastbil från Nordisk Högtrycksspolning ute i fältet.

Såväl privatpersoner som stora industrier kan med fördel anlita Nordisk Högtrycksspolning när problem uppstår. Företaget står för ett komplett koncept avseende högtrycksspolning, sanering, vakuumsugning och rörinspektion, där man med stor kunskap och modern teknik blir en effektiv problemlösare för sina kunder.

Nordisk högtrycksspolning – eller NHS som man allmänt säger – är en koncern som bildats genom ett samgående av NHS Norrköpings Högtrycksspolning, NHS Industri & Miljösanering i Katrineholm, NHS Industri & Miljöservice i Norrköping och i Motala, JHS i Jönköping, Nordisk Högtrycksspolning i Stockholm samt Miljösanering i Norr. Bolaget ägs i sin tur av Oleter Group tillsammans med de lokala entreprenörerna.
En av dem finner vi i Linköping där Jimmy Thorsson leder verksamheten i Linköping och Motala.
– Hela bolaget har efter starten 2009 haft en mycket god utveckling. Idag finns vi på elva orter i Sverige, från Sundsvall i norr till Göteborg i söder. Alla bolag är helt fristående, vilket gör att vi alltid kan ta fram bästa möjliga lösning för varje enskild kund, berättar Jimmy.

Komplett tjänsteutbud
NHS erbjuder ett brett utbud av tjänster inom högtrycksspolning, sanering, vakuumsugning och rörinspektion för allt från privatpersoner och bostadsrättsföreningar till stora industrier och företag. Man tar ett helhetsgrepp kring en rörledning med full dokumentation. Beträffande högtrycksspolning och avloppsrensning kan man utföra såväl planerade underhållsinsatser som akuta åtgärder. Vanligtvis använder man sig av hetvatten som anses vara mest effektivt.
Stamspolning förebygger akuta stopp och förlänger dessutom livslängden på stammarna, medan man med hjälp av fräsning och rotskärning kan avlägsna hårda avlagringar och flytspackel på utsatta rör.
– När det gäller slamsugning kan vi ta oss an exempelvis gatubrunnar, fettavskiljare, dagvattenbrunnar och pumpgropar. En annan del av verksamheten kretsar kring TV- och rörinspektioner där vi från markytan kan lokalisera och dokumentera eventuella skador med kamera. Härutöver utför vi även klottersanering både inomhus och utomhus, upplyser Jimmy Thorsson.
Även här används i första hand hetvatten under högt tryck. NHS i Linköping förfogar över tre spolbussar som kan jobba med upp till 500 bars tryck, samt en minicombi utrustad med en fyra kubikmeter stor tank och hetvattenpump. Här finns också tillgång till ett högtryckssläp, och nyligen införskaffade man en storspol, vilket innebär att man kan spola med 500 liter per minut under ett tryck på upp till 200 bar.

Dygnet runt-jour
Verksamheten i NHS är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden, samt auktoriserat för filmning i avlopp. Man besitter hög kompetens och har korta inställelsetider i en verksamhet som också innefattar jour dygnet runt. Bland kunderna märks Mjölby Bostad, Riksbyggen, diverse industrier samt privatpersoner.
– Efterfrågan på våra tjänster ökar, vilket gör att vi har som mål att vara dubbelt så många anställda inom ett år, konstaterar Jimmy Thorsson.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson