Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Helhetslösningar i brett installationsföretag

Byggarbetsplats i regi av Bravida Prenad.

Det ledande installationsföretaget i Sverige heter Bravida Prenad AB. I sitt helhetskoncept står man för allt från idé till färdig anläggning avseende el-, tele- och datainstallationer samt olika typer av larm. Det gäller inte minst avdelningen i Helsingborg.

Bravida Prenad är en del av Bravida-koncernen och representerar ett koncept kring såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, VS och ventilation. Dessa innefattar allt från projektering till installation, drift och underhåll. En stor del av verksamheten rör fastighetsservice medan resterande del handlar om entreprenaduppdrag för industrier, fastigheter, förvaltningar och egna hem, samt uppdrag kring el, tele och datakommunikation.
Bravida Prenad AB har en stark närvaro i södra Sverige med etablering på tolv orter i Skåne, bland annat i Helsingborg där vi träffar regionchef Johan Gustafsson.
Han berättar att Bravida Prenad är ett entreprenad- och serviceföretag inom områdena el och säkerhet.
– Vi står för allt från installationer i privata hem till kompletta totallösningar för industrin. Det kan handla om både akututryckningar när som helst på dygnet eller projekt som sträcker sig över lång tid. Vi representerar ett mycket brett utbud av tjänster där vi ofta ikläder oss rollen som underentreprenör åt olika byggföretag, säger Johan Gustafsson och tillägger att även fastighetsbolag och kommuner finns bland uppdragsgivarna.

Brett koncept
Elinstallationer, avtalsservice, belysnings- och kraftinstallationer, felsökningar och reparationer, fastighetsautomation, tele- och nätverksinstallationer är bara några av de tjänster som Bravida Prenad representerar.
– För oss är uppdrag kring elinstallationer vanligast, följt av VS, säkerhet och industriautomation. Just industriautomation är något vi verkligen brinner för och besitter stor kompetens inom. Detsamma gäller säkerhetsinstallationer, inte minst kameror med ansiktsigenkänning där vi också är riktigt vassa. Vi jobbar proaktivt, vilket våra kunder uppskattar, säger Johan Gustafsson.
Beträffande larm- och säkerhetslösningar erbjuder Bravida Prenad allt från försäljning till installation. Bland kunderna märks framför allt fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och industrier. Med hjälp av säkerhetsplattformen Integra får användaren en god överblick över sin säkerhetslösning. Bravida Prenad erbjuder även brandlarm och är i sammanhanget huvudleverantör för Autronica Fire & Security, som är en världsledande tillverkare av högteknologiska brandlarmsystem.

Hela tiden på tå
För Bravida Prenad är inga uppdrag vare sig för stora eller för små. Man anpassar sig efter kundens förutsättningar och samordnar sina arbetsinsatser till kompletta helhetslösningar. Affärsmässighet, enkelhet, kompetens och stil är företagets ledord, vilka genomsyrar alla delar av verksamheten.
– Vi blickar hela tiden framåt och tittar ständigt på nya tekniker för olika ändamål, inte minst inom säkerhetsområdet där vi just nu jobbar mycket med att applicera AI i exempelvis passersystem. Vi arbetar även aktivt marknadsföringsmässigt där vi vill synliggöra vårt koncept på ett så bra sätt som möjligt, även digitalt, avrundar Johan Gustafsson.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson