Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Helhetslösningar för professionella mätrum

Precision Solutions Nordic AB är en helhetspartner kring allt som har med mätning att göra. Automotive-, aerospace-, transport- och energisektorn tillhör de som anlitar PSN som helt enkelt står för kompletta helhetslösningar för varje mätrum. Allt från hård- och mjukvara till kalibrering, support och utbildning ingår i det breda konceptet.

Precision Solutions har två delägare; Fredrik Estberg och Erik Larsson. De arbetade tidigare tillsammans som tekniker på ett dotterbolag till Metrologic, som är världens största tillverkare och utvecklare av mjukvara för 3D-mätning i mätmaskiner, mätarmar, lasertrackers, robotar och laserskanners. 2012 startades det fristående bolaget Precision Solutions Nordic AB med ensamrätt i Norden som exklusiv distributör av Metrologics system. Man arbetar också med varumärken som Coord3, Renishaw och Perceptron så att kunden kan erbjudas en komplett, skräddarsydd lösning.

Tung investering
Precision Solutions största kund är Volvo Personvagnar som använt Metrologics programvaror i tjugo år. Fler och fler av Volvos underleverantörer har också blivit kunder då de vill ha samma programvaror som Volvo. Andra kunder är underleverantörer till flygplanstillverkarna Airbus och Boeing.
Fler och fler företag kräver spårbarhet och mätprotokoll på de produkter underleverantörerna inom mekanisk industri levererar.
– Där kommer vi in som konsulter och lotsar fram kunden till en optimal lösning, berättar Fredrik Estberg.
– Vi analyserar vilken typ av mätmaskin som passar kundens verksamhet. Man ska komma ihåg att det är en tung investering på dryga halvmiljonen upp till två miljoner kronor. Med tanke på att en mätmaskin enbart producerar mätdata gäller det att man väljer rätt från början. Ledtiden från första kontakt till leverans kan vara upp till två år, upplyser Fredrik.

Kompetens, service och snabba inställelsetider
Precision Solutions är ett av två företag i Sverige som är ackrediterat av Swedac enligt 17025 för kalibrering av mätmaskiner. Ackreditering är en lång och kostsam process, och det finns krav i ISO/TS 16949 på att man endast anlitar ackrediterade underleverantörer.
– Våra styrkor är kompetens, en hög servicenivå och snabba inställelsetider. Vi kan också erbjuda hyra av mobil mätutrustning till företag som saknar egen. Om kunden behöver utbildning i form av mätteknik och programvaror ordnar vi det på kundens egna maskiner eller på plats hos oss, informerar Fredrik Estberg.
Idag sysselsätter Precision Solutions Nordic AB fyra anställda och omsätter cirka åtta miljoner kronor. Man räknar framöver med att behöva anställda fler och investera i större lokaler i takt med att efterfrågan på bolagets tjänster ökar.

Text och research: Sakari Bomström