Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Helhetsleverantör av vattenreningslösningar

Rent vatten.
Affärsidén i Chemical Equipment Scandinavia AB är enkel, men det är många års hårt arbete som ligger bakom dagens helhetsleverantör av kompletta reningslösningar för kemisk vattenrening. Såväl mekanisk som kemisk rening ingår i konceptet.

Chemical Equipment Scandinavia AB – eller CEAB som man allmänt säger – startades 1996 av ett antal styr-/regleringenjörer och konstruktörer från Kemira Kemi AB. Med spetskompetens inom processteknik och design, samt senare också vattenreningskemi, blev industriell vattenrening deras specialitet. CEAB utvecklades därefter vidare och har sedan 2007 verkat i sin nuvarande form. Bolaget ingår i Meccom-gruppen, vilket underlättar då all tillverkning och anpassning finns tillgänglig med kort varsel, det är endast en dörr mellan design/konstruktion och tillverkning.
Vi träffar platschef Marcus Olsson, automations- och innovationstekniker Håkan Hallberg, kemist och marknadsansvarig Magnus Svensson, samt koncernchef Joakim Svensson.
– Vi är utvecklingsbolaget inom Meccom och det är inom vattenrening för processindustri vi vill vara med och utveckla. Från början var vi en utrustningsleverantör men därefter har vi mer och mer gått över till att leverera hela reningsprocesser för förorenat vatten. Vår ambition är att vara marknadsledande inom kemiskvattenreningsteknologi för industriella processvatten, men givetvis också jobba med kommunala anläggningar för vatten, avlopp, avfall och värmeproduktion. Bygg- och saneringsbranschen är också växande marknader för oss, säger Marcus Olsson.

Lång erfarenhet, bred kompetens
CEAB levererar hela reningsanläggningar– såväl mobila som permanenta – för kemisk vattenrening. I produktportföljen finns förutom hela reningsanläggningar också utrustning för hantering av fasta eller flytande kemikalier för vattenrening, som till exempel polymeranläggningar för både fast och flytande polymer och bentonitdoseringsanläggningar.
När det gäller reningsanläggningars design och processmässiga set-up för olika typer av förorenade vattenan passas dessa specifikt för varje kund. Med den arbetsmetodiken blir samtliga förutsättningar och regler, interna såväl som externa, beaktade. Huvudsaklig inriktning är mot mobila/portabla reningsanläggningar som hyrs ut månadsvis eller på långtidsavtal, men om kunden önskar köpa en platsbyggd anläggning löser man förstås även detta.
– Vi tar fram våra anläggningsdelar från kompetens och mångårig erfarenhet inom området kemisk vattenrening. Våra konstruktioner baseras på bästa tekniska lösning ur reningsperspektivet, vi mönsterskyddar de delar som är unika. Vi skräddarsyr också reningsverk för våra kunder utefter vad den initiala utredningen kommit fram till. Idag kan vi hantera 5-25 kubikmeter i timmen i våra standardmoduler, men krävs det större effekt finns möjligheter att parallellkoppla två eller flera verk, eller helt enkelt montera tillräckligt antal nödvändiga moduler i samma verk, förklarar Marcus Olsson.
Ett exempel som tagits fram som förslag på förfrågan hade en kemisk fällnings-/flockningskapacitet om cirka 150 kubikmeter i timmen med nödvändig reaktionstid, allt genom att använda standardmoduler.
Med gedigen yrkeserfarenhet och som utbildad biolog har Marcus själv lång erfarenhet vad gäller miljöfrågor med mera. Sälj- och marknadschef Magnus Svensson är utbildad kemist och specialist på kemisk vattenrening.
– Det krävs kunskap idag då branschen vi arbetar i allmänt representerar mycket hög kompetens. I kombination med automations- och innovationstekniker som Håkan kan vi redan i ett tidigt skede skapa oss en bild av hur den aktuella anläggningen ska fungera, säger Magnus.

Hela Sverige
Med el, svets, projektledare, konstruktörer samt automationstekniker med alla certifieringar som krävs under samma tak, skapas korta beslutsvägar och leveranstider.
– Idag har vi hela Sverige som upptagningsområde. Då vi har tillgång till marinbiologer, kemister och labb är det inte många som slår oss på fingrarna när det kommer till uppdrag kring utsläpp, miljö och annat som rör vatten, konstaterar koncernchef Joakim Svensson.
Han nämner kunder som Oatly, Findus, Fortum, Barry Callebaut, Trelleborg Energi och Stockholm Vatten. CEAB har bland annat renat vattnet i en mindre sjö i Skåne när ett utsläpp upptäcktes i en anslutande å.
– Då hade vi utrustning på plats inom 48 timmar, så vi är med andra ord även bra på att agera snabbt med våra mobila anläggningar i samband med akuta händelser, fortsätter Joakim.

I framkant
CEAB:s huvudsakliga uppgift är att skapa de förutsättningar som behövs för att rena vatten så att det kan vidarepumpas till de kommunala reningsverken eller direkt till en recipient (vattenområde som används som mottagare av orenat eller renat avlopps- eller dagvatten).
– Miljökrav och miljömål kommer att bli tuffare inom en snar framtid, spår Marcus.
– Det gör att vi hela tiden vill ligga i framkant, särskilt för de processindustrier som idag inte har något reningsverk. Vi tror att man kan spara pengar om man är tidigt ute och inte väntar tills lagarna börjar gälla. Vi ser ljust på framtiden och tänker fortsätta investera i såväl kunskap som utrustning. Rent vatten är ju en förutsättning för överlevnad, och det är här vi kan utveckla och utvecklas, säger Marcus Olsson.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson