Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Helhetsgrepp för framtiden kring landets drivmedelsanläggningar

Circle K som får underhåll av BR Solutions.
BR SOLUTIONS AB är företaget som bygger, projekterar, underhåller och sanerar drivsmedelsanläggningar runt om i Sverige. Med sitt breda koncept erbjuder man kompletta helhetslösningar, oavsett projektens storlek.

BR SOLUTIONS AB, tidigare Bensin & Rörtjänst i Göteborg AB, grundades 1963 och är idag en komplett servicepartner som både bygger, projekterar, underhåller och sanerar drivsmedelsanläggningar med tillhörande mervärde runt om i Sverige. Sedan en tid tillbaka verkar företaget under nuvarande namn, vilket skvallrar om dess styrka att kunna leverera helhetslösningar.
Bolagets VD, Joachim Seeger, är noga med att påpeka att bolaget arbetar helt märkesoberoende, vilket han menar är en bidragande faktor till BR SOLUTIONS ökade tillväxt och omsättning. Han berättar vidare att bolaget under 2018 fick en ny långsiktig ägare vid namn Storskogen Invest AB.
– Det gör att vi ges bättre möjligheter att fortsätta förverkliga företagets visioner och satsningar med fokus på långsiktighet och stabil tillväxt, säger Joachim.

Komplett leverantör
BR SOLUTIONS har ett brett servicenätverk som sträcker sig över hela Sverige med erfarna servicetekniker, vilket medför att de har en lokal närvaro och snabb utryckningstid. Via dess digitala plattform och helpdeskcenter kan även en kostnadseffektiv, snabb och mätbar service uppnås. Idag utför man bland annat pump-, terminal- och kassaservice på alla Preems bensinstationer i hela Sverige.
BR SOLUTIONS bygger drivmedelsanläggningar med tillhörande byggnationer,
installationer och teknisk utrustning. Det kan röra sig om allt från enstaka cisterner till installation av kompletta drivmedelsanläggningar, och BR SOLUTIONS står för en helhetslösning i alla avseenden.
Företaget är också en komplett partner beträffande fastighetsservice.
– Vi installerar, reparerar, underhåller och förnyar allt som rör den aktuella fastigheten, inklusive byggnader och dess installationer. Vi jobbar också med ett förebyggande åtgärdsprogram där brister och åtgärdsförslag rapporteras till beställaren. Fastighetsservicen är ett område vi är väldigt kompetenta inom och som vi satsar mycket på att utöka i framtiden, berättar Joachim Seeger.

Samarbeten och projekt
På BR SOLUTIONS märker man av marknadens förändringar där antalet olika sorters drivmedel ökar hos de större återförsäljarna. Trenden går mot mer miljövänliga alternativ, vilket också naturligt resulterat i fler ombyggnationer eller nya stationer. Ett exempel är BR SOLUTIONS samarbete med den nordiska distributören Gasum AB, avseende anläggningar för flytande naturgas (LNG) och biogas (LBG).
– Målet är att inom en tvåårsperiod tillsammans bygga 25 nya stationer runt om i Sverige på strategiska platser, anpassade för den tunga lastbilstrafiken. Vi tar helhetsansvaret för att bygga och installera dessa stationer, varav fyra anläggningar redan är på plats och ytterligare sex är under produktion. Genom god samverkan och värdefulla kunskapsutbyten har vi lyckats finna gemensamma lösningar, vilket resulterat i exempelvis optimering och minskade kostnader i installationsskedet, berättar Joachim Seeger.

Stor flexibilitet
BR SOLUTIONS är även med och bygger samt installerar driftsanläggningar för kunder som bland annat Volvo, SJ, Scania och Swedavia, vilket belyser företagets förmåga att agera inom olika branscher och på diverse platser. Konkreta exempel är planering, byggnation samt installation av tankanläggningar i anslutning till bland annat flygplatser, där man nyligen exempelvis har byggt en anläggning för jetbränsleförvaring. Även under svårare omständigheter har BR SOLUTIONS styrkan och kapaciteten att utföra sina uppdrag. Nyligen genomförde man en installation och byggnation för Boliden AB i Aitik koppargruva i Gällivare.

Research: Nicole Cherian
Text: Örjan Persson