Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Havet är alltid nära på Tjörn

Bostäder på Tjörn, byggda av Tjörns Bostads AB.

Tjörns Bostads AB förvaltar och bygger bostäder och verksamhetslokaler på Tjörn. Verksamheten är bred och man har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Tjörn omgärdas av havet och här finns en vacker och skiftande natur med en småskalig bebyggelse där de boende upplever stor trygghet i sin närmiljö.

Svensk Leverantörstidning har ett samtal med Solbritt Törnqvist, som är tillförordnad VD på Tjörns Bostads AB och Torbjörn Bergström, som är förvaltare och enhetschef. Tjörns Bostads AB är ett bostadsbolag som ägs av kommunen.
– Jag sitter i kommunens ledningsgrupp och har varit tillförordnad VD för Tjörns Bostads sedan augusti 2018. Jag är också VD för Tjörns Måltids AB. Bostäder och livsmedel är viktiga delar i vårt miljömålsarbete där val av material eller råvara har stor betydelse för att nå minskad miljöpåverkan, så det ligger nära tillhands att arbeta med dessa frågor tillsammans, säger Solbritt Törnqvist.
– Jag har arbetat på Tjörns Bostads sedan 2002 och började som fastighetsskötare. Därefter blev jag områdesansvarig, sedan förman och nu är jag förvaltare sedan ett år, säger Torbjörn Bergström.
Tjörns Bostads grundades 1977 och ombildades från stiftelse till aktiebolag 1996. 2008 förvärvades man även Tjörns kommuns verksamhetslokaler och Tjörns Bostads AB antog sin nuvarande form. Idag förvaltar och bygger man lägenheter och verksamhetslokaler, bland dem affärslokaler, skolor, förskolor, äldreboenden och idrottsanläggningar.

Småskalighet och närhet
Tjörns kommun kännetecknas av småskalighet, en vacker miljö och närhet, och det är inom dessa områden som Tjörns Bostads AB får högst betyg.
– Havet omgärdar oss. Vi har inga stora bostadsområden, utan småskalig bebyggelse med uppskattade kringmiljöer. Det finns verkligen en trygghet här. Vi använder till exempel robotgräsklippare för att ta hand om våra utemiljöer, berättar Solbritt och Torbjörn.
I höstas genomförde hyresgästföreningen en NHI, Nöjd Hyresgäst Index.
– I undersökningen menade många att man är väldigt nöjda med just tryggheten i närmiljön och med gemensamhetsutrymmena. Vi fick höga betyg. En del av det är Torbjörns förtjänst, han har utvecklat arbetsmetoder tillsammans med fastighetsskötarna, säger Solbritt.
– Det är viktigt att utemiljön fungerar och är fin, att vi utför en god service av vårt bestånd. Det är också därför vi har tagit in robotgräsklippare, för att fastighetsskötarna ska får mer tid över till planerat underhåll och skötsel. Vi har också ett fokus på att bygga nya bostäder, säger Torbjörn.
Tjörns Bostads har till exempel skapat en stor blomsteräng på en slänt precis när man kommer in i Rönnäng, vilket många ser och uppskattar.
– Det är en oas för insekter. På Vebergsvägen i Rönnäng har vi också iordningställt ett grönområde med en pergola och bänkar. Vi fokuserar på utemiljön och skapar väl omhändertagna miljöer. Detta är ett sätt att skapa trivsel. Våra medarbetare arbetar i team, omkring tio personer går ihop och så gör man en samlad insats i ett bostadsområde och arbetar med utemiljön, detta arbetssätt uppskattas av fastighetsskötarna, berättar Torbjörn.

En del av helheten i Tjörns kommun
Tjörns Bostads AB:s uttalade strategiska områden handlar bland annat om att om att skapa välfärd och livskvalitet för alla, att bygga en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling och skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning samt uppmuntra det livslånga lärandet.
– Tjörn är möjligheternas ö och bolagen är en del av kommunkoncernen. Vi arbetar nära kommunen och kommunfullmäktiges mål, med mätbara indikatorer där vi också kan se resultat dagligdags, säger Solbritt.
I Tjörns kommun pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, likaså pågår en utredning om framtida skolstruktur.
– Här har vi en viktig roll, vi ska bidra med bra miljöer för eleverna, bra skolgårdar och inomhusmiljöer. Det är en betydelsefull del av samhällsutvecklingen här på Tjörn. Att vi är en mindre kommun bidrar till att vi kommer nära besluten och vi kan vara med och påverka, vilket är utvecklande. I framtiden handlar det även om att bygga fler lägenheter, säger Solbritt.
Torbjörn tillägger att miljötänket är viktigt när man bygger och renoverar och att man hela tiden har med sig hållbarhetsaspekten när man väljer material.
– Framåt kommer det också att handla mycket om underhåll av befintliga fastigheter. Vi växlar även över till bergvärme och ser över ventilationen, säger Torbjörn.
Tjörns Bostads är medvetna om sitt viktiga uppdrag för öns invånare.
– Vi är del av helheten här på Tjörn, vi är ett bolag som är helägt av kommunen och vi ska alltid vårda våra medel och se till långsiktigheten här i kommunen, avslutar Solbritt Törnqvist och Torbjörn Bergström.