Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Här utbildas framtidens flygtekniker

Flygtekniker och mekaniker efterfrågas i hela Europa. I Sverige finns bästa utbildningsmöjligheterna hos Flygteknikcenter Ljungbyhed som har riksintag.  Med optimala förutsättningar för både studier och fritid utbildas framtidens flygtekniker.
På området Ljungbyhed Park träffar vi Mats Salomonsson, rektor för Flygteknikcenter som här driver sin utbildningsverksamhet. Han berättar att den etablerades 1999 och att Flygteknikcenter Ljungbyhed idag är en godkänd EASA part-147-skola, vilket betyder att utbildningarna bedrivs enligt ett gemensamt europeiskt regelverk.
– Detta garanterar hög kvalitet på våra utbildningar, konstaterar Mats och berättar att man är certifierade för detta sedan tio år tillbaka.
Idag utbildar man flygmekaniker på A-nivå och flygtekniker på B-nivå. Ett 70-tal elever läser den 3-åriga gymnasieutbildningen till flygmekaniker och cirka 40 går den 2-åriga kvalificerade yrkeshögskolan för flygtekniker.
– För flygmekaniker handlar det om en hel del intern praktik, men här ingår även åtta veckors extern praktik såväl i Sverige som utomlands. Efter avslutade studier och erhållen certifiering arbetar de i cirka tre år på fältet för att nå arbetscertifikat som flygmekaniker.
Även flygteknikerna har mycket internpraktik och sista terminen är 20 veckors extern praktik. De behöver också två-tre år i arbete innan de är flygtekniker med arbetscertifikat. Beträffande yrkeshögskolan är den öppen för alla med gymnasiebehörighet att söka, men kunskap kan även valideras på yrkeserfarenhet, upplyser Mats Salomonsson.

Riksintag
Flygteknikcenter Ljungbyhed har tillgång till en flygplansflotta som är väl anpassad till utbildningsverksamheten. SK 60, Cessna, PA 31 och Gulfstream IV är bara några av modellerna, och området hyser förstås modernt utrustade hangarer för både yrkes- och gymnasieeleverna. I en av hangarerna, som nyligen renoverats, kommer man till exempel att hysa en Gulfstream IV.
– Vi är idag den enda skolan i landet som är certifierad för kolvmotorer, och tack vare vårt samarbete med Nordiskt Flygteknikcentrum i Luleå har våra elever möjlighet att även utbilda sig för helikopter, informerar Mats.
Utbildningarna på Flygteknikcenter Ljungbyhed drivs av Klippans kommun. Eftersom skolan har riksintag bor många av eleverna på skolans internat med goda förutsättningar för en aktiv fritid. På området finns till exempel möjligheter för både tennis och golf, och härutöver hyser skolan ett modernt gym.

I framkant
På Flygteknikcenter Ljungbyhed strävar man hela tiden efter att ligga i framkant.
– Vi kommer till exempel att kunna erbjuda uppdragsutbildningar för olika intressenter, bland annat kring nya material i framtidens flygplan. Något annat som är viktigt för oss är att noga följa utvecklingen kring avionictekniken, det vill säga styr- och datasystem, där flygteknikernas roll i framtiden kommer att ha mycket stor betydelse, spår Mats Salomonsson.
Han anser att framtiden ser ljus ut för de elever man utbildar. Flygtekniker och mekaniker efterfrågas i hela Europa.
– Vi har redan ett bra nätverk gällande praktikplatser, vilket ger lättare väg till anställning. Idag har skolan ett knappt 20-tal anställda och beroende på huruvida andra utbildningar kan hamna hos oss är vår förhoppning att växa. Våra tillstånd och utrymmen för gymnasiet, yrkeshögskolan och hela vårt utbildningsprogram är unika för regionen, konstaterar Mats Salomonsson.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson