Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Här tillverkas sågklingor i världsklass

För trä-, aluminium-, plast- och metallindustrin är Mjölbyföretaget Swedex en viktig samarbetspartner. Swedex utvecklar och tillverkar sågklingor och är expert på att ta fram rätt klinga till varje specifikt ändamål och användningsområde.

Swedex bildades 1983 och har sedan dess utvecklats till norra Europas ledande tillverkare av sågklingor. Företaget är sedan drygt 20 år tillbaka ett helägt dotterbolag till Grapco-koncernen med säte i Jönköping. Garpcos vision att kombinera förvärv och organisk tillväxt med syfte att utveckla en lönsam koncern garanterar dotterbolagens krav på kompetent personal och tillväxtkapital.
Swedex består idag av två produktionsenheter; Swedex i Mjölby med 40 anställda och Diamantprofil i Tyresö som sysselsätter åtta personer med fokus på tillverkning av elektropläterade slipskivor. I Mjölby utvecklar, tillverkar och marknadsför man sågklingor, såväl standardvarianter som specialanpassade lösningar, för unika kundapplikationer.
– Vår långa erfarenhet och kunskap är vår stora styrka. Tack vare denna kan vi alltid anpassa och ta fram rätt sågklinga utifrån kundens specifika krav, ändamål och användningsområde, säger Per Johansson, VD för Swedex.

Högsta kvalitet
Swedex vänder sig till den globala trä-, aluminium-, plast- och metallindustrin via återförsäljare, maskinproducenter, grossister och servicestationer.
– Vi är framgångsrika tack vare vår höga servicegrad, snabba leveranser och vårt omfattande varulager med cirka 70 000 artiklar. Vi jobbar mot premiumsegmentet som ställer oerhört höga krav på oss. Det är en av anledningarna till att allt i maskinprocessen kontrolleras och dokumenteras mycket noggrant, säger Per Johansson.
Swedex sågklingor tillverkas av stål från mellaneuropeiska stålproducenter och håller högsta kvalitet. Ungefär hälften av Swedex produktion går på export till bland annat de skandinaviska länderna, England,Tyskland, Spanien och Ryssland, Australien och Sydamerika.

God utveckling
Swedex förfogar över en stor och synnerligen ändamålsenlig maskinpark. Man jobbar med hög automatiserings- och robotiseringsgrad i produktionen. Denna pågår 24 timmar om dygnet och sågklingorna tillverkas från ax till limpa. I samråd med kunden tar man fram ett konstruktions- och ritningsunderlag som ligger till grund för sågklingans fortsatta väg genom produktionsprocessens tjugotal moment till en färdig produkt. Processen avslutas med ett omfattande kvalitetskontrollprogram som garanterar och dokumenterar produktens kvalitet före leverans.
Det är ett vinnande koncept som genom åren byggt upp ett mycket starkt varumärke, liksom en stark och återkommande kundkrets.
– Vi har haft en mycket positiv utveckling i bolaget, inte minst under senare år, och ambitionen är förstås att fortsätta växa, säger Per och berättar att Swedex under det andra kvartalet 2017 förvärvade företaget Strandverktyg AB. Deras verksamhet har integrerats i Swedex verksamhet och för närvarande pågår arbetet med att robotisera och utveckla produktionen av Strandklingan.
– Det är ett strategiskt mycket bra förvärv som vi räknar med kommer att bidra till fortsatt utveckling och lönsamhet för Swedex i framtiden, konstaterar Per Johansson.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson