Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hållbarhetsrisker med IT-produkter lyfts upp i ny video

Person sitter på brygga med datorn. TCO Development.

Hållbarhetsfrågor som klimatförändringar, hotade arter och skadliga utsläpp skapar allt oftare nyhetsrubriker och många känner till hur deras resvanor och matintag påverkar miljön. IT-produkters påverkan är inte lika känd – något som TCO Development vill ändra på när de nyligen släppte sin kampanjfilm This is IT. Den lyfter problembilden och visar hur ett cirkulärt förhållningssätt till IT-produkter kan vara nyckeln till en mer hållbar värld.

Den globala efterfrågan på IT-produkter växer och produkterna har ofta en kort livslängd. I en färsk studie från FN och World Economic Forum konstateras att ungefär 50 miljoner ton elavfall produceras varje år – en siffra jämförbar med alla passagerarflygplan som någonsin byggts. Bara 20 procent återvinns vilket leder till att naturresurser värda 55 miljarder euro förloras varje år.

Fokus på cirkularitet
För att minska de negativa effekterna på människor och miljön lanserades nyligen en ny generation av TCO Certified, den ledande och globala hållbarhetscertifieringen för IT-produkter. TCO Certified, generation 8 fokuserar på cirkularitet och kräver att produkter är slitstarka samt går att reparera och uppgradera så att de kan användas under en längre tid och återbrukas. Material måste vara återvinningsbara och kunna användas i tillverkningen av nya produkter i stället för att brännas, läggas på soptippen eller exporteras till utvecklingsländer där de hanteras på osäkra sätt som skadar ekosystem och människors hälsa.
– Den nya generationen av TCO Certified är vårt största steg någonsin mot en cirkulär och hållbar livscykel för IT-produkter, säger Clare Hobby, global chef för inköpskontakter på TCO Development som är organisationen bakom TCO Certified.
Vill skapa en positiv utveckling
För att driva på hållbarhetsarbetet krävs ett engagemang från både IT-inköpare och industrin. Därför lanserade nyligen TCO Development kampanjen This is IT. Filmen, som är två minuter lång, lyfter fram de allvarliga miljömässiga och sociala problemen och uppmanar alla inblandade att göra sin del för att driva fram en positiv utveckling.
– Med This is IT vill vi göra fler människor medvetna om att dagens sätt att producera och konsumera IT-produkter är väldigt problematiskt och leder till stora mängder elavfall, skadliga utsläpp och klimatförändringar. Vi kan alla bidra till att lösa problemen och med filmen vill vi inspirera till handling, säger Clare Hobby.
Källa: TCO Development