Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hållbarhet präglar Riksbyggens projekt och förvaltning

Uteplats vid å, av Riksbyggen.

Rum för hela livet är Riksbyggens stående filosofi. Det välrenommerade fastighetsbolaget förvaltar bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella lokaler över hela Sverige, och man gör det med tre tydliga huvudfokus. De bostäder och arbetsplatser man bygger, utvecklar och förvaltar ska främja social gemenskap, långsiktig ekonomi samt minskad miljöpåverkan.

Riksbyggen bildades redan 1940 och har ända sedan starten drivits som ett kooperativt företag, vilket bland annat innebär att det råder ett demokratiskt styre i organisationen och att vinsten går tillbaka till medlemmarna. Modellen har till stor del lagt grunden till bolagets framgångar och lett till att Riksbyggen idag är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder.
Riksbyggen finns idag representerat via 300 kontor och verksamhet på fler än 430 orter över hela landet. Ett av kontoren ligger i Linköping där vi träffar marknadsområdeschef Maria Garmert med ansvar för de västra delarna av Götaland med orter som Mjölby, Vadstena, Boxholm och Åtvidaberg, samt förstås Linköping.
– Vi verkar inom tre huvudsakliga affärsområden: Bostad, Fastighet och Fastighetsförvaltning. Inom ramen för det förstnämnda utvecklar vi bostäder, både bostads- och hyresrätter, i form av nyproduktion med vårt uttalade mål att skapa attraktiva och hållbara boenden för oss alla, säger Maria Garmert.

Nya bostadsområden växer fram
Hon berättar att man även bygger äldreboenden samt fristående villor och radhus. Den gemensamma nämnaren för dem alla är hållbarhet. Riksbyggen bygger alltid utifrån standarden för Miljöbyggnad Silver, vilket innebär energieffektiva lösningar.
– När vi bygger, utvecklar och förvaltar bostäder och arbetsplatser gör vi det med tre tydliga huvudfokus: social gemenskap, långsiktigt hållbar ekonomi och minskad miljöpåverkan. I mångt och mycket handlar det om att skapa trygga och gröna närmiljöer och bygga och förvalta på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi kallar det Rum för hela livet, förklarar Maria Garmert.
Hon berättar vidare att Riksbyggen i hennes verksamhetsområde just nu förvaltar 1 500 hyreslägenheter, 115 bostadsrättsföreningar samt ett 50-tal kommersiella kunder, som exempelvis ICA Maxi och Postnord.
– Just nu byggs Brf Riddaren i Berga där människor under hösten 2021 ska kunna flytta in i 43 svanenmärkta bostadsrätter. Alldeles intill byggs 180 nya hyresrätter. Ett stort förtätningsprojekt sker i Ekholmen i Linköping och omfattar byggandet av både bostads- och hyresrätter, informerar Maria Garmert.

Hållbarhet i alla led
Riksbyggen förvaltar sammanlagt fler än 200 000 bostadsrätter i drygt 4 300 bostadsrättsföreningar. Härutöver förvaltar man fler än 100 000 hyresrätter runt om i Sverige. Bland kunderna finns dessutom ett stort antal kommersiella och offentliga fastighetsägare.
Det är ett koncept och en kundkrets som byggts upp under 80 år av aktiv förvaltning, vilket i praktisk mening bland annat innebär att Riksbyggen tar ansvar för inre och yttre skötsel, drifttekniska åtgärder, tillsyn, ekonomisk förvaltning samt underhåll vid behov. Såväl 2018 som 2019 utsågs Riksbyggen till fastighetsbranschens mest hållbara företag av Sustainable Brand Index B2B.
– Hållbarhetstänket präglar i princip alla delar av vår verksamhet. Det kan handla om allt från att vi byter ut våra bilar till elbilar till att vi använder oss av robotgräsklippare i stället för motordrivna gräsklippare. Härutöver jobbar vi förstås ständigt med att digitalisera våra tjänster. Det är ett heltäckande arbete inom ett område där Riksbyggen alltid ska ligga i framkant, säger Maria Garmert.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson