Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hållbarhet och lyft i fokus för expansivt transportföretag

Lyftkran på lastbil ägd av Wilgo AB.
Anläggningsbranschen har en stabil samarbetspartner i Stenungsundsföretaget Wilgo AB. Wilgo är delägare och transportör i Fraktkedjan AB och har specialiserat sig på transporter av betong och makadam samt att utföra lyft med kranar. Med det nyligen införskaffade maskinen Jekko 545 kan man med stor kapacitet klara lyft inom trånga områden, till exempel inom industrin. Dessutom arbetar man aktivt med miljö och hållbarhet, bland annat genom att använda miljövänliga bränslen. 

Wilgo AB ombesörjer transporter i Västsverige. Företaget grundades i maj 2010 av Joacim Göransson och är delägare i Fraktkedjan AB. Wilgo har sett en mycket stark utveckling de senaste åren och blev så sent som 2018 utsett till Gasellföretag, ett pris som Dagens Industri delar ut till snabbt växande företag. Vi träffar Joacim Göransson, företagets grundare och delägare, och han berättar om företagets utveckling.
– Jag är utbildad personalvetare och före detta officer inom det militära, vilket har hjälpt mig mycket att utveckla företaget till vad det har blivit idag. Jag har alltid varit driven och i samband med att jag startade företaget pratade jag med några branschkollegor om att jag inom fem år skulle ha en fordonsflotta på fem fordon. När de fem åren passerat hade jag sju stycken, säger Joacim.

Hållbarhet är prioriterat i stora och små projekt
Vid sin sida har Joacim sin hustru Kristina som också är delägare och som sköter det administrativa i bolaget. Detta är något som behövs allt mer i takt med att företaget och projekten växer och blir mer komplexa.
– I dagsläget sysselsätter vi 12–14 personer beroende på säsong. Vi är involverade i flera stora projekt längs med Västkusten, till exempel byggnationen av Västlänken och Karlatornet i Göteborg, säger Joacim.
Ett uttalat fokus för Wilgo är miljö- och hållbarhetsarbetet där man aktivt arbetar för att belasta miljön så lite som möjligt. Nya fordon belastar miljön mindre, genom lägre dieselförbrukning och genom att kunna lasta mer, vilket ger färre transporter.
– Wilgo använder miljövänliga hydrauloljer i nya lastbilar och maskiner. Vi försöker också att i så stor utsträckning som möjligt använda miljövänliga bränslen, som exempelvis HVO och rapsmetylester, RME, liksom hålla nere bränsleförbrukning vid transporterna, säger Joacim.

Fordonsflotta som klarar komplexa lyft
Joacim berättar att företagets flotta har fortsatt att växa och att lyft i trånga miljöer både för industrier och byggföretag har blivit en specialitet.
– I dagsläget innehåller vår fordonsflotta en teleskoplastare, två betongbilar, två materialbilar, fyra kranbilar som kör fasta sträckor enligt avtal samt ytterligare två kranbilar, som andra företag kan hyra per timme vid behov, berättar Joacim.
De har också ett särskilt fordon, som hyrs ut över hela Sverige.
– Det mest spännande fordonet i vår flotta är nog vår Jekko 545, som vi införskaffade i november. Jekko 545 är en kran monterad på ett fordon som går att driva med både el och diesel och som använder larver för att förflytta sig. Jekko 545 är kapabel att utföra lyft i trånga utrymmen, såsom i industrier. Vi har redan märkt av att intresset för detta fordon är mycket stort, avslutar Joacim Göransson.

Research: Axel Eriksson