Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hållbara erbjudanden ska göra IT till drivkraft för kundernas hållbarhetsarbete

Helena Nordin, hållbarhetschef Advania Sverige, är drivande i Hållbara erbjudanden.
Med satsningen Hållbara erbjudanden tar nu Advania Sverige ett mer omfattande grepp för att involvera och ta ansvar för kundernas miljö- och hållbarhetsarbete.
– Vi har de senaste åren tagit större ansvar för hållbarhet och miljö internt på företaget. Nu tar vi nästa steg och väver in hållbarhet i affärsstrategin och leveransen till kunderna. Det ska vara enkelt att välja oss även utifrån ett hållbarhetsperspektiv, säger Helena Nordin, hållbarhetschef Advania Sverige.
Det senaste året har Advania Sverige gått med i Fossilfritt Sveriges färdplan för IT-branschen och koncernen har skrivit under FN:s Global Compacts 10 principer. Bolagets ambition och nya affärsstrategi är att använda miljö och hållbarhet för att ta ansvar långt utanför det egna företagets gränser, vilket berättas om i hållbarhetsrapporten för 2018.
– Vi ser it som en möjliggörare, katalysator och drivkraft i ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete, här vill vi vara en viktig del av lösningen till klimatomställningen. Genom att erbjuda tjänster och verktyg inom hållbar it och digitalisering kan vi ta en aktiv roll i att uppnå ett miljömässigt och socialt hållbart samhälle, säger Tomas Wanselius, vd Advania Sverige.
Inspirerar branschen
Kunderna kommer från alla branscher och delar av samhället, den gemensamma nämnaren är att samtliga står mitt uppe i en omfattande digitalisering där det finns mycket stor potential att minska klimatutsläppen med hjälp av it.
– Störst effekt kan vi uppnå genom att bidra till våra kunders verksamheter och hur de med hjälp av mer hållbar it och digitalisering kan minska sin klimatpåverkan. Vi tar självklart också ansvar för vår egen verksamhets miljöpåverkan för att inspirera både branschen och omvärlden att göra detsamma, säger Tomas Wanselius.
Överträffat målsättningarna
Hållbarhetsarbetet i Sverige utgår från de ekonomiska, sociala och miljömässiga områden som är mest väsentliga för verksamheten och delas upp i tre områden: Hållbart Advania för det interna arbetet, Hållbart erbjudande för allt som levereras till kund och Hållbar leverantörskedja styr valet av leverantörer.
Det interna arbetet har under förra året överträffat målsättningarna stort.
– Vi har redan uppnått och överträffat målet för utsläpp i förtid, våra egna utsläpp har minskat med 36 procent på 3 år. Nu har vi satt ett nytt mål, att halvera våra nuvarande utsläpp till 2025.
Även andra aspekter av hållbarhetsarbetet har gått bra och Advania är fortsatt en attraktiv arbetsgivare. Enligt medarbetarundersökningen från förra året har företaget väldigt nöjda medarbetare vilket är ett bevis på att sammanslagningen med Caperio gått över förväntan.
– Jag är övertygad om att vårt totala hållbarhetsarbete stärker vår konkurrenskraft, affärsutveckling och lönsamhet. Det spelar en central roll för verksamheten idag och i morgon, både för oss, våra kunder och hela samhället, säger Tomas Wanselius.
Källa: Advania Sverige