Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hållbar energi utvecklar bygden i Dalarna

Bengt Östling, VD på Dala Energi..
Dala Energi arbetar utifrån att skapa mervärden för de bygder där de verkar. Med säkra leveranser och smarta, digitala lösningar som ökar energieffektiviteten, är de ett privat energibolag som möter framtiden med tillförsikt. Deras uttalde affärsidé är att erbjuda lösningar inom energi och digitalkommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i bygden på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. 

Dala Energi levererar el, värme och fibernät med hög tillförligtlighet och säkerhet. Vi träffar Bengt Östling, VD på Dala Energi, och han berättar om ett företag där man alltid har kunden i fokus och lägger stor omsorg om hållbarheten i bygden, till exempel genom många aktiva återinvesteringar. Energibolaget har en 120-årig historia och började med kvarnrörelser som övergick till vattenkraft och sammanslagningar av belysningsföreningar. Idag består företaget av 80 anställda och 3500 privata aktieägare, inklusive kommunerna Leksand, Rättvik och Gagnef. Koncernen är regional och bolagt verkar lokalt.
– Vi är ett privatägt och helt fristående energibolag, och att våra kunder kan äga en del i sitt energibolag är en ganska unik möjlighet för dem, säger Bengt.
Bengt har varit i bolaget i 3,5 år. Varje år har man en bolagsstämma som lockar över 800 gäster. Företagets vision är ”Tillsammans för bygdens bästa investering”, vilket handlar om att tillsammans utveckla bygden och se verksamheten som en investering för kommande generationer.
– Vi investerar stort i de bygderna där vi är aktiva, ett område som sträcker sig från Rättvik till Säter. Vi vill vara en drivkraft för bygdens utveckling med ett medvetet engagemang för miljön, berättar Bengt.

Fibernät byggs ut i hög takt för en säker kommunikation
Dala Energi har 33 000 elnätskunder från Rättvik till Säter, och i samma område är 12 000 hushåll anslutna till fibernätet, som företaget har satsat på att bygga ut. Dala Energis leverans av el och digitalkommunikation är tillförlitlig, och de vill att deras infrastruktur ska utgöra en säker grund för de företag och människor som använder den. Nya investeringar som förnyar elnätet sker löpande. Därtill utvecklas fibernätet för en snabbare och säkrare kommunikation.
– Bara under det senaste året anslöt sig 2 150 nya hushåll till fibernätet, säger Bengt.

Smart styrning och innovativa lösningar ökar energieffektiviteten 
Utöver elnät och fibernät arbetar Dala Energi även med fjärrvärme där Leksand och Rättvik samverkar med företaget Värmevärden. Man är också delägare i elhandlaren Dalakraft.
– Vi har kontor i Säter, Leksand, Rättvik och Mora. Vi investerar för 180 miljoner kronor årligen, och skapar således ytterligare arbetstillfällen för underleverantörer. Vi gör stora satsningar för att elnätet ska klara de omställningar som framtiden kräver, säger Bengt.
Dala Energi ska också under en 4-års period byta ut alla elmätare, för att skapa smartare och förbättrad styrning. Att använda ny teknik och innovativt utveckla verksamheten är viktigt för företaget, liksom att erbjuda kunderna god service.
– Smart styring och digitalisering gör att enegiförbrukningen kan effektiviseras, därför är det viktigt att vi utveckar smarta funktioner som är hållbara. Vi siktar på att klara klimatutmaningen där vi exempelvis senast år 2025 ska bedriva vår verksamhet med helt fossilfria transporter, avslutar Bengt Östling.

Text: Carolina Fredriksson
Research: Axel Eriksson