Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Hälften av villaägarna har funderat på att installera solceller

Solceller. Bixia.

Enligt en undersökning genomförd på uppdrag av elbolaget Bixia har 49 procent av svenska villaägare funderat på att installera solceller på sina hustak. De främsta anledningarna till att man ännu inte gjort slag i saken är att det upplevs som en stor initial investering och att man är tveksam till om det är ekonomiskt lönsamt. Fyra procent av de som svarade hade redan solceller på taket.

På elbolaget Bixia arbetar man aktivt med att öka andelen närproducerad förnybar el. Idag är Bixia det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från producenter av sol-, vind- och vattenkraft. Sammanlagt har elbolaget avtal med över 1 800 producenter.
– Under förra året ökade vi antalet solelsproducenter med hela 85 procent. De flesta som levererar el från sin anläggning till oss är så kallade prosumers, dvs de producerar el för eget behov och säljer överskottet till oss på Bixia, förklarar Jenny Johnson, chef för strategiska samarbeten på Bixia.
Trots den stora ökningen av solelsproducenter i Sverige står solel fortfarande för en liten del av den totala elproduktionen i landet, inte mer än någon procent. Den största delen av vår el kommer från vattenkraft följt av kärnkraft medan vindkraft står för drygt tio procent.
– Runt om i världen är solel nu en stark konkurrent till fossila energislag. Potentialen på våra breddgrader är långt bättre än de flesta tror. Men efter 2018 års svenska sommar har fler insett vilken potential som finns i solel, säger Jenny Johnson.
Solklart – företag lånar ut sitt tak
Under 2017 lanserade Bixia erbjudandet ”Solklart” mot företagskunder. I korthet innebär det att man lånar ut sitt tak till elbolaget som sedan ombesörjer allt från tillståndsansökan, nätanslutning, försäkring till installation. Erbjudandet har blivit uppskattat av många företag som vill bidra till en hållbar energiomställning utan att investera tid eller pengar.
– Det har varit mycket uppskattat och flera, framförallt dagligvarubutiker, har valt att låna ut sitt tak. Vi har tagit fasta på att många har ont om tid och tycker samtidigt att det är en för stor initial investering. Genom Solklart erbjuder vi en fullservicelösning, det enda kunden behöver göra är att låna ut sitt tak och betala ett förutbestämt pris per kWh under avtalsperioden, säger Jenny Johnson.
Källa: Bixia