Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Goda relationer bygger framgång för ventilations- och serviceföretag

Två medarbetare från Mora Siljan Ventilation lastar en stor enhet.
Mora Siljan Ventilation är ett ventilations- och serviceföretag med lång erfarenhet. Företaget arbetar främst med ventilation och utför alla vanligt förekommande ventilations- och luftarbeten vid nyproduktion, ombyggnader och service, men de antar också andra uppdrag inom till exempel fastighetsservice. Mora Siljan Ventilation utgår från Mora och hjälper företag och fastighetsägare i Dalarna. De båda grundarna betonar att företaget lever på relationer. 

Vid årsskiftet 2016-2017 beslöt sig Christer Kureborn tillsammans med Thomas Boström för att grunda Mora Siljan Ventilation AB. Christer och Thomas hade jobbat tillsammans tidigare under en längre period i olika sammanhang, så sammanslagningen var helt naturlig, och de båda understryker hur viktigt samarbetet varit för företaget.
– Samarbetet fungerar mycket väl och vi kompletterar varandra på ett bra sätt, vilket förklarar den tillväxt företaget sett sedan starten, säger Christer och Thomas, som anser att relationer är företagets viktigaste byggsten.
– Vi lever på relationer, inte entreprenader, säger de.

Arbetar gärna med avtalskunder
I dagsläget är har företaget totalt åtta anställda, varav två är snickare. Samtliga utgår ifrån Mora och man utför ventilationsarbeten som inkluderar besiktningar, men tar sig också an jobb inom el, bygg och fastighetsservice, det sistnämnda i Östnors företagspark, åt Moralokaler och åt Mora Hotell.
– Vi utför såväl små som stora uppdrag i upptagningsområdet som kan sägas innefatta Mora med 15 mils radie, vilket förstås inkluderar projekt i fjällvärlden, säger Christer och Thomas.
En stor majoritet av kunderna är företagskunder och både Christer och Thomas betonar att man gärna jobbar med avtalskunder.
– Vi har idag ventilationsavtal med Mora, Orsa, Älvdalen samt Idre och Särna kommuner, berättar de.

Nya lokaler på Brudtallsvägen
Mora Siljan Ventilation arbetar mycket med återkommande kunder genom rekommendation, relationsbyggande har varit en stor framgångsfaktor för företaget ända sedan starten. Christer berättar om hur man en gång bytte ett aggregat åt Dalatrafik, vilket i slutändan ledde till att man bytte all ventilation i hela huset. Dalatrafik är inte det enda företaget man står nära, utan man har även ett nära samarbete med bland andra Sodexo. När Christer och Thomas får frågan vad som händer framåt, berättar de om en förändring som kommer att få stor betydelse för företaget.
– Just nu genomför vi en flytt till 300 m2 stora och nya lokaler på Brudtallsvägen, vilket kommer ge en större verktygsyta, nya kontor och bättre personalutrymmen, avslutar Christer Kureborn och Thomas Boström.

Text: Carolina Fredriksson
Research: Axel Eriksson