Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Gediget hantverk och modern robotteknik hand i hand

I RRS Smide AB går ett gott hantverk och modern robotteknik hand i hand. Det välrenommerade företaget producerar små och stora smideskonstruktioner av högsta kvalitet för byggföretag och industrin i nordvästra Skåne och södra Halland. Allt från trappräcken till stora balkar finns i RRS Smides breda koncept.

Tillverkning av stålkonstruktioner samt serviceuppdrag för industrin och byggsektorn i nordvästra Skåne och södra Halland är specialiteter i RRS Smide AB, där man är särskilt duktiga på tillverkning av bland annat räcken och trappor samt svetsning och reparationsarbeten. Bolagets VD, Thorbjörn Persson, visar exempel på flera lokala byggnadskonstruktioner i stål, men vi får snart klart för oss att verksamheten präglas av betydligt mer än så.
– Vi vill bygga långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer, liksom med våra kompetenta medarbetare. Därför fokuserar vi på dedikerad och välutbildad personal, samt en bra och hälsosam arbetsmiljö, säger Torbjörn och fortsätter.
– Alla våra anställda har samma behörigheter och kan därför arbeta självständigt, utföra samma jobb och ta det nödvändiga ansvaret. Det innebär att det oftast är samma person som mäter hos kunden som också är ansvarig för själva smidesarbetet i verkstaden. Detta minimerar tydligt risken för fel och genererar i sin tur nöjda kunder som kommer tillbaka.

Sätter prägel på Ängelholm
På RRS Smide AB är man stolta över att företagets produkter kan ses i lokalområdet.
– Vi vet att snabba leveranser, korta ledtider, kvalitet och säkerhet är viktiga anledningar till att man väljer oss här i närområdet. Vi har utvecklat ett väletablerat och gott samarbete med byggföretag och andra entreprenörer, vilket också utgör en del i vår framgång, påpekar Torbjörn Persson.
Faktum är att RRS Smide ända sedan 70-talat har bidragit till att sätta sin prägel på Ängelholm. Redan vid ankomsten till Ängelholms flygplats möts man av den fina stålkonstruktion som formar entrén till flygplatsbyggnaden.
– Ofta är vi med från allra första början i ett projekt, som när vi nyligen hjälpt till att skapa en ny fasad och entré för köpcentret Brännborn Center. Det var ett mycket lyckat byggprojekt där vi fick möjlighet att bidra med stora delar av vår professionella expertis, säger Torbjörn och tillägger att företaget är certifierat enligt EN 1090-3 och arbetar med CE-märkning.

Framtidstro
Torbjörn ser ljust på framtiden, orderingången är stabil och han räknar med att den 18 man starka medarbetarskaran framöver kommer att växa.
– Vi tror på en fortsatt god utveckling eftersom vi ser en ökande efterfrågan på lösningar präglade av kvalitet, säkerhet, dialog och kreativt dedikerad inmatning. Där kan vi göra en väsentlig insats för många olika uppdragsgivare, avrundar Torbjörn Persson.

Research: Jan Christiansen
Text: Örjan Persson