Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Funktionella IT-system får samhället att fungera

Man sitter vid dator och använder system från EDP Consult.

Nio av tio svenska kommuner driver sin dagliga verksamhet med hjälp av IT-system från EDP Consult AB. EDP ligger bakom ett stort antal programvaror som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för verksamhetsområden som bygg, miljö, vatten och avfall.

EDP grundades 1983 när Mikael Nyquist, VD och ägare, valde att gå från idé till handling. Vi träffar honom i företagets lokaler på Järnvägsgatan i Staffanstorp där det huserat ända sedan starten. Idag sysselsätts ett hundratal anställda i Staffanstorp, men härutöver finns verksamheten representerad även i Stockholm, Uppsala, Borås och Kristianstad via ytterligare cirka 25 personer.
Tillsammans företräder de bolagets skarpa koncept kring utveckling av ett stort antal programvaror, som tillsammans bildar heltäckande och funktionella IT-system för ett flertal stora verksamhetsområden, såsom vatten och avfall, miljö, bygg och ärende.
– Vi digitaliserar det kommunala samhället där vi arbetar mycket med tjänster och automatisering. Faktum är att nio av tio svenska kommuner driver sin dagliga verksamhet med hjälp av våra system, berättar Mikael.

Kompletta system
EDP representerar ett flertal olika verksamhetssystem, till exempel EDP Future & EDP Mobile som utgör en serie produkter. Tillsammans bildar de ett komplett verksamhetssystem för hantering och debitering gällande VA och avfall, fjärrvärme, hyra och allmändebitering.
– Idag hanterar vi till exempel cirka 1 500 sopbilar i systemet, säger Mikael Nyquist.
Han nämner också EDP Future Allmändebitering, vilket möjliggör att all kommunal debitering sker i ett och samma system.
– I våra smarta tilläggsprodukter skräddarsyr vi dessutom lösningar till våra kunders verksamhetssystem. Det kan handla om kopplingar, webbtjänster och mycket annat, informerar Mikael.

Nätverkande och kompetensutveckling
Mikael trivs med att verka i ett bolag där människor med olika utbildning, branschkunskap, ålder och kulturell bakgrund förenas.
– Mångfalden, vår långa erfarenhet och breda kunskap är våra styrkor och nyckeln till framgång. Trots vår ledande position med många betydelsefulla kunder har vi lyckats behålla vår enkla och jordnära mentalitet, vilket vi är väldigt stolta över, säger han.
Mikael framhåller att EDP är mer än bara verksamhetssystem. Som kund ges man möjlighet till nätverkande och kompetensutveckling via årligt återkommande utvecklingskonferenser, seminarier och utbildningar.
– Under 2019 arrangerade vi flera olika event med upp till 250 deltagare, där vi lyfte fram idéer och tankar till något positivt för alla parter. Sådant kompetensutvecklar människor och leder i förlängningen till både vinster och besparingar på flera olika plan i alla verksamheter, poängterar Mikael.
Han ser positivt på framtiden i EDP.
– Digitaliseringen kommer att fortsätta öka, vilket leder till fler teknikbyten och ökande krav på förändringar. Kundernas kunder ska göra mer i framtiden, vilket innebär att slutkunden kommer att vara mer delaktig. Därmed växer också behoven av smarta system.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson