Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fullt upp i det gränsöverskridande byggföretaget

Exteriör av gammal byggnad under renovation, utförd av ByggCompaniet.

Man kallar sig för det gränsöverskridande byggföretaget. ByggCompaniet med utgångspunkt från värmländska Charlottenberg, verkar i både Sverige och Norge och åtar sig allt från mindre reparationsinsatser till större totalåtaganden. Här tar man ett helhetsgrepp från första kontakt till slutbesiktning.

ByggCompaniet med utgångspunkt från värmländska Charlottenberg startades 2008 då två personer övertog Elvierssons Byggtjänst med en 50-årig historia bakom sig. Det var med andra ett stolt arv att förvalta för Nisse Wahlund, Göran Malmstedt och deras medarbetare, men med tanke på den goda utvecklingen i företaget sedan dess råder det inget tvivel om att de har lyckats. Idag representerar ByggCompaniet bred kunskap och kompetens i allt från mindre reparationer till större totalentreprenader. Här finns lång erfarenhet av projektledning.
– Vi tar fullt ansvar för hela byggprocessen – från första kontakt till överlämnande och slutbesiktning. Vi sköter allt från förhandlingar och ekonomistyrning till upphandlingar och kvalitetskontroller. Vi vill gärna ta del av ett projekt i ett så tidigt skede som möjligt, då blir slutresultatet som bäst, upplyser Nisse Wahlund och Göran Malmstedt.

Uppdrag i både Sverige och Norge
ByggCompaniet kallar sig fördet gränsöverskridande byggföretaget. Det är en beskrivning som inte bara speglar företagets starka bredd, utan också att man arbetar på båda sidor av den svensk-norska gränsen. Bolaget har en filial i norska Magnor och en plåtverkstad i Kongsvinger där två till tre av företagets plåtslagare är stationerade. Genom åren har man bland annat byggt ett flertal förskolor på båda sidor av gränsen.
– Den norska marknaden är förstås viktig för oss, just nu bygger vi till exempel om en högstadieskola till en förskola i Norge, säger Nisse Wahlund som inte har märkt av någon nämnvärd nedgång i vare sig Sverige eller Norge till följd av coronapandemin.
– Vi går mot en normal vinter, konstaterar han.
Företag, kommuner och bostadsbolag hör till ByggCompaniets största kunder. Man jobbar gärna i partneringprojekt och strävar alltid efter att ha ett nära samarbete med sina kunder. Det blir, berättar Nisse, en hel del jobb åt Eda och Eidskog kommuner som är två av företagets främsta uppdragsgivare.

Miljön i fokus
ByggCompainet har ett tydligt miljötänk. Hållbarhetsbegreppet står alltid i fokus och framöver kommer man som målsättning att miljöcertifiera verksamheten enligt ISO-standarden.
– Det är synnerligen viktigt, inte minst mot bakgrund av att det börjar bli ett krav i vissa upphandlingar. Vi försöker hela tiden tänka klimatsmart och vi ser massivträbyggnation som en intressant utveckling. Bland annat har en norsk kund tagit beslut om att bygga i massivt trä i syfte att minska klimatpåverkan, berättar Göran Malmstedt.
Företaget har också bildat en arbetsmiljögrupp som jobbar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete.
– Vi vill att vår personal ska må bra och komma hem hela och friska varje dag, poängterar Göran.
Han lyfter i sammanhanget fram den trogna personalstyrkan som i mångt och mycket bidragit till företagets framgångar. Den är, menar både Göran och Nisse, bolagets främsta tillgång. Klimatet medarbetarna emellan är gott och personalomsättningen är låg.
ByggCompaniet jobbar i tät dialog med yrkesskolanTaserudsgymnasiet i Arvika, och tar regelbundet emot praktikanter och lärlingar.
– Det gäller för oss att anpassa såväl vårt koncept som antalet anställda efter det behov och den efterfrågan som finns. Vi får mer och mer att göra för varje år som går och vi kommer inom kort att bredda personalstyrkan ytterligare. Vår ambition är att skapa oss själva möjligheter att växa lite åt gången, avrundar Nisse Wahlund och Göran Malmstedt.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson