Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Friskare personal med hållbara städinsatser

Medarbetare på Kundpartner städar på kontor.

Rätt städning minskar sjukfrånvaron hos kunden och påverkar miljön mindre. Städning går från enbart fokus på rent och snyggt till att bli en HR-fråga. Det är detta som gör Kundpartners verksamhet unik. Kundpartner erbjuder alla typer av städtjänster samt en del angränsande servicetjänster till företrädesvis privata företag.

Kundpartner Syd AB grundades 2007 och verkar i nuvarande form sedan fem år tillbaka. Allehanda städtjänster är företagets specialitet, vilka innefattar allt från traditionell golvvård, fönsterputs, desinficering, leverans av hygienartiklar och service av kaffeautomater till kontors- och produktionsstädning. Utöver detta driver man även ett flertal personalrestauranger.
Företaget sysselsätter idag drygt 250 anställa via kontor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Stockholm och Göteborg. Peter Rehnström är VD och kan konstatera att bolagets fokus på kvalificerade och hållbara städtjänster var rätt steg att ta.
– 2015 omsatte vi 2 miljoner kronor, för budgetåret 2021 räknar vi med en omsättning på över 100 miljoner. Vi har med andra ord haft en oerhört god utveckling, konstaterar Peter, som också är en av två delägare i Kundpartner.

Partikelmätare för bättre inomhusluft
Kundpartner är aktivt i framför allt Skåne, längs västkusten till Göteborg, i Ljungby, Blekinge och Stockholm. Något som skiljer företaget från många av konkurrenterna är att man jobbar med att minimera antalet mikropartiklar i luften. Detta mäter man med partikelmätare som installeras på plats hos kunderna. Partikelmätarna mäter mängden mikropartiklar i luften i de utrymmen där kundens anställda verkar. Utifrån de resultat man får kan man därefter sätta in effektiva och välanpassade städ- och desinficeringsinsatser.
– Vi kan övervaka dessa miljöer från distans och sätta in åtgärder efter behov, vilket bland annat resulterar i arbetsmiljöer där risken för till exempel smittspridning minskar. Det blir förstås en lönsam investering ur ett såväl mänskligt som ekonomiskt perspektiv när sjukfrånvaron minskar hos våra kunder, poängterar Peter Rehnström.

Personalen trivs
Visionen i Kundpartner är tydlig: man vill bli Sveriges ledande servicepartner. Faktum är att man är på god väg. 2019 vann man Clean Bright Awards utmärkelse Årets Glansföretag och 2020 blev Kundpartner utsett till Gasellföretag av Dagens Industri. Peter Rehnström ser flera orsaker till företagets framgångar.
– Att städa är som att springa ett maratonlopp, kilometertiderna måste vara anpassade efter maraton. Är de anpassade efter ett femkilometerslopp går personalen sönder. Vår personal har tillräcklig arbetstid för att utföra ett bra arbete år efter år, samt rätt materiel och utrustning för de jobb de utför, säger Peter.
Kundpartner har en organisation med två till tre gånger fler arbetsledare än många konkurrenter, vilket bidrar till en effektiv organisation där det är lätt att nå ansvariga personer. Som enda företag i branschen har Kundpartner ett lokalt löneavtal med individuell lönesättning, vilken är prestationsbaserad utifrån sju olika kriterier. Personlig kännedom och en god relation mellan chef och medarbetare är en förutsättning för att lönesättningen ska fungera.
– Våra anställda trivs, vilket förstås avspeglas i deras insatser. Vi uppmanar våra medarbetare att ta egna initiativ och komma med feedback och förslag på förbättringar, vi vill att alla ska känna sig delaktiga i den dagliga verksamheten.
Peter konstaterar i sammanhanget att företaget 2019 hade en sjukfrånvaro på endast 3,4 procent, och på endast 4,5 procent under Coronaåret 2020.
– Vi vill alltid komma i kontakt med intresserade kandidater som vill jobba för ett expansivt företag med ett gott företagsklimat, avrundar Peter Rehnström.

Intervju: Axel Eriksson