Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Freja och Stöldskyddsföreningen i samarbete mot digital brottslighet

Freja eID Group AB och SSF Stöldskyddsföreningen har avtalat om ett samarbete kring tjänsten Säkerhetskollen.se. Samarbetet ger Frejas användare direkt tillgång i appen till aktuella bedrägerivarningar, säkerhetsguider och rådgivning från Säkerhetskollen.se

SSF samlar in och delar information om pågående bedrägeriaktiviteter som drabbar allmänheten och företag. Detta sker genom den Digitala varningsgruppen som är en samverkansgrupp mellan privat och offentlig sektor för att motverka digitala brott. Bland de drygt 40-talet medlemmarna finns bland annat Polismyndigheten, MSB, Svensk Handel, försäkringsbolag, banker, e-handlare och e-legitimationsutfärdare. Varningarna som samlas in från samverkansgruppen publiceras på Säkerhetskollen.se och kommer framöver kunna nås direkt via Freja-appen, tillsammans med åtkomst till Säkerhetskollens övriga tjänster. Säkerhet och kontroll är grunden för Freja och förutom e-legitimering och elektroniska underskrifter ingår funktioner som gratis ID-skydd, digital identifiering mellan privatpersoner och en fysisk ID-handling i mobilen med onlinekontroll.

Försvårar för bedragarna
Johan Henrikson, vd Freja eID Group:
– Vi har sedan starten fokuserat på att skapa verktyg i Freja för ökad kontroll i det digitala livet och detta samarbete bidrar med ett värdefullt tillskott kring detta. Onlinebedrägerier är ett enormt problem och genom att hjälpa våra 700 000 användare att undvika att bli drabbade hoppas jag vi kommer bidra till att bedragarna får det betydligt svårare.
Thomas Brühl, vd SSF Stöldskyddsföreningen:
– Genom Freja får vi större möjligheter att nå ut med viktig brottsförebyggande information och varningar till allmänheten. Det gör att vi ökar räckvidden i vårt arbete med att stärka allmänhetens förmåga att förebygga digitala brott.

Källa: Freja eID Group