Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Freja eID redo för användning som digitalt covid-19 pass

Konceptbild av Freja eID.

Freja eID Group AB meddelar att e-legitimationen Freja eID är redo för användning som digitalt vaccinationsintyg och friskhetsintyg. Om samhället använder en befintlig infrastruktur i form av en statligt godkänd e-legitimation kan utrullningen av digitala covid-19 intyg komma igång direkt och återöppningen av samhället kan därmed ske snabbare.

Freja eID+ har det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som utfärdas av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Infrastrukturen uppfyller därmed alla krav för att säkert kunna identifiera individer digitalt och dela personliga data med användarens samtycke.
Data som kan hanteras i Freja eID är exempelvis personnummer, e-postadresser, telefonnummer, adress- och rollbaserade uppgifter som anställningsnummer. Ett digitalt vaccinationsintyg eller resultat från ett PCR-test för covid-19 kan därmed enkelt hanteras i Freja eID så länge en vårdgivare eller central myndighet tillåter användaren åtkomst till den vaccinationsdata eller testdata som finns lagrad om denne.

”Gå inte över ån efter vatten”
Under förutsättning att vårdgivare och myndigheter kommer att stödja Freja eID som covid-19 pass kan användaren visa att man är vaccinerad – eller resultatet från sitt PCR-test – både i fysiska sammanhang via mobilskärmen och online när man exempelvis ska boka en resa eller konsertbiljett.
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB:
– Jag uppmanar alla inblandade – från regering och olika myndigheter till vårdgivare och vaccinatörer – att nu inte gå över ån efter vatten. Dra inte igång något mastodontprojekt för att bygga ett digitalt covid-19-pass som kommer kosta skattebetalarna miljontals kronor och ta värdefull tid, när det finns en statligt godkänd och fungerande infrastruktur som kan tas i bruk direkt och som är gratis för alla användare. För varje dag som går utan att Sverige erbjuder medborgarna ett digitalt covid-19-pass är en förlorad dag i den pandemi som redan ställt till med så mycket. Låt oss därför visa att vi i Sverige menar allvar med regeringens ambition att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Källa: Freja eID Group AB