Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Från mjölnare till branschledande åkeri

Älmestads Kvarn & Transport AB började med en mjölnare som hade en lastbil. Gott entreprenörskap har lett till att företaget, som numera har fullt fokus på transportlösningar, har blivit ett branschledande åkeri som förfogar över cirka 100 lastbilar och även kan hjälpa kunder över hela landet med tredjepartslogistik.

En gång i tiden var Ronny Bengtsson mjölnare i en kvarn som han övertog 1980 och drev som enskild firma.1988 grundade han bolaget Älmestads Kvarn & Transport AB, som ofta kallas ÄKTAB, Till en början hade företaget bara en lastbil och var beroende av det lokala nätverket för att få uppdrag. 1994 lades kvarnverksamheten ner och fastigheten avyttrades, därefter började man göra en större satsning på åkeridelen genom att köpa in fler lastbilar och skaffa nya kunder.
– Samarbete med branschkollegor har präglat vår verksamhet och bidragit till våra framgångar och tillväxt, säger Ronny.

Entreprenörsanda
Verksamheten har även präglats av en entreprenörsanda. Genom sina samarbeten och smarta investeringar har företaget vuxit till en stark aktör inom transportbranschen. Genom att expandera fordonsflottan till 7–8 lastbilar 2009. En stor vändpunkt kom när Lantmännen bad ÄKTAB att ta över delar av deras logistikavdelning, vilket resulterade i att ÄKTAB ökade sin omsättning från 70 miljoner till 160 miljoner på bara ett år.
– Det var under den perioden som vår nuvarande fastighet byggdes. Den stod klar i mars 2011, berättar Ronny.

Effektivitet och tillförlitlighet
Numera har ÄKTAB specialiserat sig på torrbulktransporter, inklusive foder, bränslepellets och industriella råvaror. I den imponerande kundportföljen finner man företag inom plastindustrin, byggvaruhandeln och leverantörer av lantbruksförnödenheter. På flaksidan har man fokuserat på lastning och lossning med påhängstruckar, vilket har ökat effektiviteten avsevärt. ÄKTAB har även blivit en tredjepartslogistikleverantör och sköter både materialhantering och distribution. Samarbeten med liknande åkerier runtom i landet gör att man kan täcka hela Sverige och samtidigt effektivisera kostnaderna för sina kunder.
– Namnet ÄKTAB Transport har nu blivit synonymt med effektivitet och tillförlitlighet, vilket vi är mycket stolta över, säger Ronny.

ÄKTAB har 65 anställda och förfogar numera över cirka 100 lastbilar, inklusive avtalsbundna åkerier i hela Sverige. Företaget har även trafik till Finland och Norge. I Norge har man även ett dotterbolag, som heter ÄKTAB AS.
– Våra fordon rullar sex dagar i veckan och har implementerat ett skiftsystem för att säkerställa kontinuerlig verksamhet, berättar Ronny.

ÄKTAB är ett familjeföretag. Ronnys dotter, Sophie Dahlström, är personalchef medan Ronnys son, Jonas Bengtsson, är fordonschef och ansvarar för fordonens drift och underhåll. ÄKTAB har egen verkstad och serviceavdelning. Företaget är väl förberett för akuta behov på fältet med hjälp av egen servicebil.
– I och med att vi expanderar, söker vi nu ytterligare en erfaren mekaniker till vår verkstad, avslutar Ronny.

Intervju: Oliver Malm
Text: Andreas Ziegler