Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Framtidens städer – ett globalt index

Överlappande bilder av en stad och en ung kvinna som håller fingrarna som en rektangel. Bild: Easypark.

Den databaserade globala rankingen ”Framtidens städer” kartlägger de städer i världen som på bästa sätt använder teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare.
London toppar listan som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen med en befolkning över 3 miljoner människor, följt av New York och San Francisco.
Köpenhamn toppar listan som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner människor, följt av Stockholm och Oslo.
Lund toppar listan som den smartaste och mest framtidssäkra staden i världen med en befolkning mellan 50 000 och 600 000 människor, följt av Stavanger och Esbo.

Easypark lanserade nyligen ett databaserat index över de smartaste och mest framtidssäkra städerna i världen. Framtidens städer kartlägger de städer som är bäst på att anta nya tekniska lösningar, för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare. Som ledande parking tech-företag har Easypark djup insikt i vilken betydelse ny teknik har för samhällen, och hur det kan bidra till att göra stadslivet enklare och mer hållbart. Indexet visar vilka smarta städer i världen som leder den tekniska utvecklingen, och därmed kan ses som framtidens städer.
– Det är intressant att se mönster i utvecklingen inom kontinenter och världsdelar. Även om storstadsregioner i Europa får höga poäng i de olika storlekskategorierna visar studien att skandinaviska städer rankas särskilt högt, och det är tydligt att dessa länder är i framkant när det gäller ny teknik. Tittar vi på storstadsområden med mellan 600 000 och 3 miljoner invånare är hälften av de tio högst rankade städerna från Skandinavien. Detta gäller även för städer med mellan 50 000 och 600 000 invånare, där 90 procent av de högst rankade städerna finns här. Det är uppenbart att skandinaviska länder gör sitt yttersta för att ge sina medborgare en hållbar och levande stadsmiljö, säger Johan Birgersson, vd på Easypark Group.

Hur studien har genomförts
Studien inleddes genom att utvärdera tusentals städer runt om i världen och identifiera de som är ledande på att implementera ny teknik. Baserat på kunskapen om att städer står inför olika utmaningar beroende på deras storlek delades studien in i tre kategorier: 1) storstadsområden med över 3 miljoner invånare, 2) mellan 600 000 och 3 miljoner invånare och 3) mellan 50 000 och 600 000 invånare. Resultatet visar de 50 smartaste och mest framtidssäkra städerna i världen inom varje kategori.
Studien fokuserar på att fastställa faktorer som avgör hur tekniskt avancerad och hållbar en stad är och betygsätter storstadsregionerna därefter. Detta baseras på data från källor som bland annat Världsbanken, The Economist, Internationella Valutafonden och The Lancet. För att analysera hur innovativ varje stad är kartläggs fyra områden.
Först studeras det digitala livet i varje stad genom att analysera hur utbredd användningen av teknik är bland befolkningen, regeringen och inom hälso- och sjukvårdssektorn. Studien tittar även på anseendet och meriterna bland institutioner som erbjuder tekniska utbildningar i varje storstadsområde.
Därefter fokuserar studien på innovation inom mobilitet. Här undersöks hur innovativa parkeringslösningar som finns i varje stad, det övergripande trafikledningssystemet inklusive kollektivtrafik, och hur miljövänliga stadens transporter är.
Efter detta kartläggs varje stads infrastruktur för information. Här utvärderas nivån av företagsinnovation, förekomsten av internetbetalningar och kvaliteten på stadens internetuppkoppling.
Slutligen utvärderas miljöpåverkan och hållbarhet. Detta genom att kartlägga användningen av förnybar energi, antalet miljövänliga byggnader, hantering av avfall och övergripande anpassning till, och ansvar för, klimatförändringar.

Här listas världens ledande stora städer med en befolkning över 3 miljoner
Dessa städer är sammanfattningsvis bäst på att använda teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare.

 1. London, Storbritannien 100,00
 2. New York, USA 95,84
 3. San Fransisco, USA 94,43
 4. Singapore, Singapore 94,21
 5. Berlin, Tyskland 92,58
 6. Rotterdam, Nederländerna 91,44
 7. Seattle, USA 90,40
 8. Seoul, Sydkorea 87,50
 9. Washington D.C, USA 86,77
 10. Manchester, Storbritannien 85,34

Här listas världens ledande mellanstora och mindre städer med en befolkning på mellan 600 000 och 3 miljoner
Dessa städer är sammanfattningsvis bäst på att använda teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare.

 1. Köpenhamn, Danmark 100,00
 2. Stockholm, Sverige 99,84
 3. Oslo, Norge 98,48
 4. Amsterdam, Nederländerna 96,57
 5. Zürich, Schweiz 94,04
 6. Göteborg, Sverige 88,93
 7. Helsingfors, Finland 87,92
 8. Boston, USA 84,65
 9. Utrecht, Nederländerna 83,13
 10. Edinburgh, Storbritannien 79,82

Befolkning mellan 50 000 och 600 000 invånare

 1. Lund, Sverige 100,00
 2. Stavanger, Norge 88,75
 3. Esbo, Finland 88,07
 4. Malmö, Sverige 87,49
 5. Aalborg, Danmark 87,09
 6. Århus, Danmark 86,88
 7. Trondheim, Norge 85,25
 8. Bergen, Norge 84,77
 9. Porvoo, Finland 81,35
 10. Cambridge, Storbritannien 81,17

Här listas de högst rankade stora städerna (befolkning över 3 miljoner), inom området förnybar energi
Desto högre poäng, desto högre användning av förnybara energikällor.

 1. Rio de Janeiro, Brasilien 100,00
 2. Seattle, USA 91,96
 3. Montreal, Kanada 85,62
 4. Toronto, Kanada 85,62
 5. Santiago, Chile 77,06
 6. San Diego, USA 74,92
 7. San Francisco, USA 74,92
 8. Los Angeles, USA 74,92
 9. Berlin, Tyskland 72,95
 10. Köln (Köln-Bonn-området), Tyskland 72,95
  Stockholm rankas på plats 4 av 50 inom användandet av förnybar energi, bland mellanstora städer med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner.

Här listas de stora städer (befolkning över 3 miljoner) där invånarna har störst benägenhet att ta till sig teknik
Desto högre poäng, desto snabbare tar de sig an ny teknik.

 1. San Francisco, USA 100,00
 2. New York, USA 93,62
 3. Seoul, Sydkorea 91,33
 4. Washington D.C., USA 90,92
 5. Berlin, Tyskland 89,82
 6. Seattle, USA 89,55
 7. Atlanta, USA 89,29
 8. Miami, USA 89,05
 9. Singapore, Singapore 88,98
 10. Toronto, Kanada 88,69
  Stockholm rankas på plats 3 av 50 inom invånarnas benägenhet att ta till sig ny teknik, bland mellanstora städer med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner.

Här listas de stora städerna i världen (befolkning över 3 miljoner) som är bäst på parkeringsinnovation
Desto högre poäng, desto mer utvecklat ekosystem för parkering.

 1. London, Storbritannien 100,00
 2. Manchester, Storbritannien 94,63
 3. Berlin, Tyskland 92,42
 4. Paris, Frankrike 91,31
 5. Tokyo, Japan 87,34
 6. Rotterdam, Nederländerna 86,00
 7. San Francisco, USA 85,59
 8. Barcelona, Spanien 84,95
 9. Madrid, Spanien 84,30
 10. Köln (Köln-Bonn-området), Tyskland 83,77
  Stockholm rankas på plats 5 av 50 inom parkeringsinnovation, bland mellanstora städer med en befolkning mellan 600 000 och 3 miljoner.

– Många regeringar ökar sina ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar och ofta inleds dessa initiativ i storstäderna för att sedan tas vidare till landsbygden. Många av de bäst rankade städerna i “Framtidens städer” får bra betyg för sin höga penetration av elbilar och låga koldioxidutsläpp, och medan städer fortsätter att växa får mobilitet en allt viktigare roll i människors vardag. Världen står inför stora utmaningar till följd av klimatförändringarna och det är tydligt att de mest tekniskt avancerade städerna i världen redan har implementerat tjänster och lösningar för att göra stadslivet enklare och mer hållbart. Till exempel genom att optimera trafikflödet och förenkla rörligheten, säger Johan Birgersson, vd på Easypark Group.

Om ”Framtidens städer”
Den databaserade globala rankingen “Framtidens städer” är genomförd av analys- och kommunikationsföretaget Sweet Spot på uppdrag av Easypark Group. Studien kartlägger de städer i världen som på bästa sätt använder teknik för att skapa en mer hållbar stads- och livsmiljö för sina invånare, och baseras på totalt 14 faktorer inom entreprenörskap, social och hållbar utveckling. Resultatet presenteras i en topplista med de 150 ledande städerna i världen, baserat på deras totala betyg och tillgången till jämförbar data.

Källa: Easypark Group