Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Framtidens hållbara tillverkningsmaterial

På bara fem år har Pur Partner blivit näststörst i Sverige på tillverkning av produkter i polyuretan, ett tillverkningsmaterial som är både mångsidigt och hållbart. Hållbarhetsfrågan blir allt viktigare för både företag och privatpersoner, så Pur Partner tror på fortsatt stark tillväxt.

Pur Partner startades upp 2017 i Karlskoga av Jens Alfredsson, Anders Lööv och Camilla Svensson. Företaget tillverkar produkter av polyuretan, som brukar förkortas PUR. Efter bara ett år i branschen behövde man större lokaler. Verksamheten flyttades då från Karlskoga till hemtrakterna i Åhus. Framgångarna har även lett till att man har kunnat förvärva Rosén Innovation, vars fokusområde är flygbilklossar, arbetsmattor, elastomerplattor och liknande.
– Vi har haft en positiv utveckling inom båda bolagen. Redan nu är vi näststörst i Sverige inom vår bransch. Det finns nog en mängd olika faktorer som har bidragit till detta. Vi har lång erfarenhet i branschen; många av oss har minst 25 års erfarenhet inom polyuretanbranschen. Vi letar konsekvent efter nya utvecklingsområden med produkter och material. Det som jag tror många attraheras av är dock nog vårt miljötänk, säger Jens.

Ett hållbart alternativ
Pur Partner och Rosén Innovation jobbar med tre olika typer av PUR. Skum används inom den offentliga sektorn för exempelvis möbler, lekplatser, rehabcenter och liknande. Styvintegral är ett hårt material som används för produkter med hög slagtålighet, exempelvis kåpor eller karosser till fordon. Elastomer används främst inom industrin, jordbruk, gruvindustrin och liknande inom produkter som utsätts för mycket slitage, exempelvis kugghjul. PUR är alltså ett mycket mångsidigt material. Jens framhåller att det finns ett antal fördelar med PUR framför andra material, som metall, gummi eller vanlig plast. Den största fördelen är att materialet kan återanvändas.
– Vi jobbar väldigt målinriktat mot att vara drivande i att skapa ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Allt vårt spill i produktionen återanvänds för nytillverkning och vi ser också till att kunderna skickar tillbaka produkter som är uttjänta, så att vi kan återanvända dem för nyproduktion, berättar Jens.
Inga av produkterna som Pur Partner tillverkar har ämnen från Kandidatförteckningen, det vill säga en lista på drygt 200 särskilt farliga ämnen. En del av produkterna i bolaget består dessutom redan nu av 80 % biomaterial. Målet är att man i framtiden ska kunna tillverka samtliga produkter på detta vis.

Vill bli störst i Norden
Ett annat mål man har på Pur Partner är att bli Nordens största leverantör inom PUR till 2027. En stor del av detta arbete är att fortsätta utveckla sina produkter. En annan del är att hitta nya marknader och kunder. Redan nu exporteras 30–40 % av produkterna och man ska göra sitt yttersta för att hitta nya marknader i de länder där man inte etablerat sig än. Det finns en stor efterfrågan på de produkter som Pur Partner tillverkar. Allt tillbaka till hållbarhetsfrågan.
– Många företag har en stark strävan efter att bli mer hållbara. Där kan vi vara en viktig samarbetspartner för många, avslutar Jens.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler