Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Framtidens bostäder byggs i massivt KL-trä

Konceptbild av interiör av Nock Massiva Trähus AB.
Framtidens bostadshus ska vara både energi- och kostnadseffektiva. Det har man tagit fasta på i Nock Massiva Trähus AB som producerar prefabricerade flerbostadshus i massivt KL-trä. Eftersom husen nästan helt kan byggas i fabriken förkortas ledtiderna, samtidigt som kostnaderna hålls nere.

I Älvängen strax norr om Göteborg ligger Nock Massiva Trähus anläggning idylliskt nere vid Göta Älvs strand. Björn Visell, försäljningschef, visar runt i de gamla anrika fabriksbyggnaderna, vilka numera innefattar både kontor och monteringsfabrik.
– Vi tillverkar prefabricerade flerbostadshus med industriella metoder, vilket är framtidens sätt att producera bostäder på, menar Björn.
Han berättar att lägenhetsmodulerna färdigställs till 96 procent i fabriken i Älvängen.
– Eftersom vi tillverkar inomhus i långa serier kan vi hålla nere tillverkningstiden och skapa mycket konkurrenskraftiga priser, samtidigt som vi dessutom kan upprätthålla en hög kvalitetskontroll. Byggsystemet är mycket flexibelt, vilket gör att vi kan bygga efter önskemål och upp till åtta våningar högt.

Hög kapacitet
Det unika med Nock Massiva Trähus AB är att i princip hela byggnaden skapas i fabriken. VVS, kanalisering för el, kakling i badrum, montering av kök med mera – allt görs klart innan byggnaden fraktas till platsen där huset ska stå. Under tiden huset byggs kan man således göra klart alla markarbeten. En annan fördel är att antalet transporter till och från byggarbetsplatsen, samt deponin från densamma minimeras.
I fabriken i Älvängen jobbar man efter Lean Production-metoden och enligt löpande band-principen. Det medger en kapacitet på cirka 500 moduler per år med möjlighet att utöka med det dubbla vid behov, det innebär att fabriken kan tillverka exempelvis två till fyra helt färdiginredda normalstora enrumslägenheter per dag, eller en till två normalstora tvårumslägenheter och så vidare.
– Vi värnar om en bra arbetsmiljö där vi alltid strävar efter att ha det rent och snyggt samt låga bullernivåer. Vår ambition är också att minimera spill och restprodukter i så hög utsträckning som möjligt, berättar Björn Visell.

KL-trä är framtidens byggmaterial
Nock Massiva Trähus bygger sina hus i KL-trä, det vill säga korslimmat trä där brädor av gran hyvlas och limmas ihop. Detta skapar en produkt som allmänt anses vara ett av framtidens mest hållbara byggnadsmaterial. Användandet av KL-trä är än så länge betydligt större ute i Europa än i Sverige, men materialet är på stark frammarsch även här.
– Idag byggs bara några få procent av husen i Sverige i trä och detta vill vi vara med och ändra på. Man kan bygga allt från väggar och golv till tak och trappor med KL-trä, berättar Björn som ser flera fördelar med att bygga i trä.
– Vi mår allmänt bättre av att bo i trähus jämfört med hus i betong. Trähus av KL-trä brinner inte utan förkolnar, vilket gör att byggnaden inte kollapsar om olyckan skulle vara framme. Trä är dessutom ett lättarbetat och miljövänligt material eftersom det binder koldioxid. Ett tvåvåningshus om 20-30 lägenheter byggt med Nock Massiva Trähus metod innehåller cirka 600 kubikmeter massivt KL-trä, vilket binder drygt 450 ton koldioxid under sin livstid. Det är lika mycket som en ny bensindriven bil släpper ut om den kör 1 840 gånger mellan Ystad och Haparanda. Härutöver är trä också ett både vackert och naturligt material, påpekar Björn.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
Tidigare har Nock Massiva Trähus AB behövt köpa in sitt KL-trä från utlandet, men i maj 2019 öppnade Stora Enso sin nya KL-träfabrik i Grums, mindre än 20 mil från Älvängen, och under året kommer även Södra att öppna en anläggning i Värö. Intresset för Nock Massiva Trähus koncept växer stadigt och leder till allt fler beställningar.
– Under våren 2019 uppför vi tillsammans med fastighetsägare och byggbolag hyreshus i bland annat Alingsås och Vårgårda. Stort miljöfokus och hög kvalitet är ledord i alla dessa projekt. Vår ambition är att hela tiden sträva efter ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, vi tror stenhårt på att det vi står för är framtiden och vårt bidrag till ett bättre boende och ett sundare bostadsbyggande avslutar Björn Visell.
Research: Christian Forsling
Text: Örjan Persson