Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Framstående producent av kundanpassade tätningslösningar

Danska företaget Accofluor har byggt upp en genuin kunskap och erfarenhet för att framställa och tillverka kopplingar, tätningar och komponenter för hydrauliska, pneumatiska offshore- och industriapplikationer. Utifrån kundens krav, önskemål och specifikationer tar Accoflour fram en optimal lösning.

Vi träffar Martin Østervig Christensen som ansvarar för det 40-åriga familjedrivna företaget Accoflour.
– Vi har specialiserat oss på att tillverka kundanpassade tätningslösningar och det gör vi inom flera olika affärsområden. De stora kundgrupperna finner vi inom livsmedelsindustrin, offshoreindustrin och kraftförsörjningsindustrin, berättar han.
Kunder kontaktar Accofluor med ett problem och därefter tar Martin och hans kollegor fram en lämplig produkt som genom olika ingredienser och sammansättningar ges de egenskaper som kunden kräver.
– Det kan vara allt från att tåla höga temperaturer och högt tryck till att ha en viss mjukhet och elasticitet, berättar Christensen som arbetat inom polymerbranschen i 20 år.

Stenhårda krav
Sverige har under de senaste decennierna förlorat en del kompetens inom området polymerteknik, medan Danmark har behållit och fördjupat densamma. Det är något man också drar nytta av idag. Det gäller inte minst Accofluor som genom åren har servat en rad internationella företag, bland andra svenska SKF och norska verksamheter enligt Norsoks krav.
– Kunden kontaktar oss med en standardförfrågan och utifrån denna anpassar vi produkten helt efter dennes önskemål och behov. Det finns idag en rad föreskrifter och krav som man måste följa för att få leverera tätningar och applikationer till exempelvis livsmedelsindustrin. Det räcker inte med ett godkännande från danska livsmedelsverket, vi måste också inneha alla de certifikat som krävs inom EU, berättar Christensen.
Utöver kraven för att få producera produkter som kommer i direkt kontakt med livsmedel innehar företaget sedan ett tiotal år tillbaka certifieringar enligt ISO-normerna 9001 och 14001. ASTM, som är en amerikansk kvalitetsstandard och som utformades för mer än hundra år sedan, anses av tillverkningsindustrin vara viktig att uppfylla. Accofluor uppfyller dessa krav, liksom en annan viktig kvalitetsstandard; FDA som är den amerikanska motsvarigheten till Livsmedels- och Läkemedelsverket.

Totalansvar
– Vi ser en allt mer ökande tillströmning av kunder från livsmedels- och medicinindustrin, vilket gör att vi måste leva upp till de höga kvalitetskrav som myndigheterna ställer. Våra packningar, tätningar och applikationer är godkända för direktkontakt med slutprodukten. Vi inte bara blandar till rätt massa och skapar råämnet, utan slutproducerar också det som kunden önskar. Genom vårt eget laboratorium och avancerad testutrustning kan vi hela tiden följa upp kvaliteten på den färdiga produkten, berättar Martin Østervig Christensen.
De så kallade PTFE-packningarna passar bäst i konstruktioner med aggressiva kemikalier och miljöoljor. De tål höga hastigheter och är självsmörjande, vilket gör dem lämpliga även för kemisk industri och inom offshoreverksamhet.
– Vi har ett stort urval av standardprodukter och kontrollerar hela kedjan – från framtagning av produkt, via tillverkning, till kontroll och försäljning, avslutar Martin Østervig Christensen.

Text och research: Bengt-Olle Persson