Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Framåtlutad leverantör till de nordiska stadsnäten

Medarbetarna på Connection Technology Systems på ett kontor.

I takt med att fiberlösningarna i allt högre grad erövrar Sverige och utvecklar vårt samhälle, växer också kravet på ändamålsenlig och framtidsanpassad elektronik. Connection Technology Systems är företaget som levererar fiberbaserade elektroniska lösningar, inte minst till de nordiska stadsnäten.

Connection Technology Systems, eller CTS som företaget allmänt benämns, är ett taiwanesiskt bolag. I Sverige, där företaget varit verksamt sedan 2010, har företaget haft en mycket positiv utveckling där såväl antalet anställda som omsättning har ökat successivt för varje år. Den svenska verksamheten utgår från Göteborg där vi träffar Markus Pettersson, VD med sju anställda.
– Vi säljer elektroniska lösningar kopplade till fiber, men saluförde moderbolagets produkter redan innan CTS etablerades här i Sverige, men då via återförsäljare. Under senare år har vi satsat mer på export och nya produktområden, vilket har inneburit ett lyft för hela verksamheten, berättar Markus.

Komplett wifi-lösning
Storsäljaren är produkten kallad tjänsteväljare, det vill säga den apparatur man kopplar in sin wifi-router eller IP-box i.
– Man kan se tjänsteväljaren som motsvarigheten till de tidigare modemen. Nu satsar vi på att bygga en wifi-router där vi erbjuder wifi som en integrerad tjänst i stället för att kunden på traditionellt vis köper en burk som kopplar upp denne mot nätet. Kunden får hjälp med inkopplingen och kan både konfigurera och felsöka. Här erbjuder vi en mer fördjupad kundtjänst i och med att vi kan gå tillbaka och se hur själva systemet har mått i de fall problem har uppstått. Vi kan till exempel se om det är något som stör, exempelvis en gammal telefon som sprutar ut sekvenser eller annan elektronik som påverkar negativt, förklarar Markus Pettersson.

Blickar framåt
Stadsnäten i Sverige, Norge, Danmark och Finland, samt till viss del även i England, är Connection Technology Systems primära kunder. Telia och Tele2 är två av de svenska aktörer som upptäckt fördelarna med CTS moderna och framtidssäkrade lösningar.
Just framtiden är något man alltid fokuserar på i CTS där man hela tiden strävar efter att utveckla konceptet och bredda verksamheten, inte minst avseende nya tjänster.
– Vi är i dag i mångt och mycket en hårdvaruleverantör, men vi siktar mot att jobba mer med molnbaserade lösningar framöver. Vår förhoppning är också att kontoret här i Göteborg ska bli huvudkontor för hela den europeiska marknaden, säger Markus Pettersson.

Text: Örjan Persson