Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Framåtanda i Sveriges ledande teknikkonsultbolag

Anders Telme, sektionschef för AFRY Järnväg Mitt

När anrika ÅF och finska Pöyry slogs samman i februari 2019 bildades ett bolag med verksamhet i fler än hundra länder. Sedan den 25 november 2019 går det nya bolaget under namnet AFRY. Därmed förs kunskap, kompetens och erfarenhet kring teknikkonsulttjänster inom energi, infrastruktur och industri vidare i ny kostym, men med samma starka ingenjörskunnande och högkvalitativa lösningar. Det gäller inte minst sektionen Järnväg Mitt med utgångspunkt från Gävle.

En av teknikkonsultföretaget AFRY:s många avdelningar ligger i Gävle. Den startades 2013 och är en av fem sektioner i bolagets segment för järnväg inom affärsområdet Transportation. Anders Telme är sektionschef för AFRY Järnväg Mitt:
– Inom järnvägsprojektering förekommer många olika teknikområden. Vi brukar kalla dem för BESTK, som står för Bana, El, Signal, Tele och Kanalisation. Oavsett teknikområde så jobbar vi för kunder som har behov av att antingen bygga nya järnvägssträckor eller rusta upp befintliga.
– Det finns också olika skeden i processen med att bygga järnväg. Om vi börjar med det första skedet ”utredning” så blir nästa skede ”järnvägsplan”. Därefter följer ”systemhandling” och sist ”förfrågningsunderlag/bygghandling”. Vi jobbar i alla skeden och har medarbetare inom alla teknikområden. All projektering inom järnväg är baserad på regelverk och föreskrifter.

Breda tjänster
En bana/spårprojektör arbetar med att ta fram underlag, i form av dokument och ritningar, för att en entreprenör ska kunna bygga spåret genom landskap och tätort. Det är mycket att ta hänsyn till, såsom trafik, tågteknik, vägkorsningar, åar, markägare, detaljplaner, avlopp, vatten, kraftledningar och markförhållanden. Utifrån givna förutsättningar beräknar projektören spårgeometri, kurvradie, rälsförhöjning och största tillåtna hastighet. Till sin hjälp har projektören avancerade hjälpmedel eftersom projekteringen bygger på en stor del matematiska beräkningar.
En elprojektör kan antingen jobba med högspänning, lågspänning, elkraftssystem eller fjärrstyrning. Precis som hos banprojektören är slutprodukten en handling till kunden som används till upphandling av entreprenör för byggande.
Inom högspänning handlar en stor del av jobbet om att konstruera och dimensionera kontaktledningen som ska bära den energi loket behöver.
Lågspänningsprojektören projekterar allt under 1 000 V, det kan vara belysning, kraftförsörjning till signal- och teleobjekt, växelvärme med mera.
Inom elkraftsystem jobbar man med utredningar och projektering av högspänningsanläggningen som försörjer tågdriften. Det kan handla om omformarstationer, kopplingscentraler med mera.
Fjärrstyrningsprojektörens arbete är att projektera den utrustning som hanterar transmission av de kontrollsignaler som behövs för järnvägsanläggningen.
Signalsystemet är en av de mest avancerade delarna inom järnvägsteknik. Systemet signalerar när tågen ska köra och stanna och ser till att tågen kan köras både snabbt och säkert.
Inom svensk järnväg finns det flera olika signalsystem, allt från mekaniska till relä- samt datorbaserade.
Bolagets signalprojektörer tar fram ritningar och underlag för såväl nya som upprustade befintliga signalanläggningar.
Teleprojektörer arbetar med projektering och konstruktion av järnväg med inriktning på kommunikation, högtalarsystem, skyltar och transmission.
För att knyta ihop järnvägens alla olika tekniker så behövs kablar. Kablarna ska förläggas på ett säkert och skyddat sätt, och förläggs därför i betongrännor utmed banan. Rännorna kallar man för kanalisation och måste projekteras för att säkerställa att alla objekt som har behov av kablage får det, samt undvika krock med andra objekt.
– Sist men inte minst har vi våra uppdragsledare som driver uppdragen internt samt har den externa kundkontakten. Våra uppdragsledare är erfarna med bred kompetens. Sida vid sida med den erfarne uppdragsledaren låter vi ofta våra yngre uppdragsledare gå för att på sikt bygga upp sin erfarenhet, säger Anders Telme.

Goda referenser
Anders har varit aktiv på AFRY:s Gävlesektion sedan starten för sju år sedan och har sedan dess haft förmånen att jobba med en mängd prestigefyllda projekt och tunga uppdragsgivare. Trafikverket, Strukton Rail, Infranord och Eltel är bara några av kunderna som attraherats av den gedigna kompetens som Anders och hans kollegor besitter.
– Våra kunder är alltid garanterade valuta för investerade pengar eftersom vår verksamhet bygger på att vart och ett av de uppdrag vi får ska tilldelas de bäst lämpade resurserna, säger Anders Telme som spår en fortsatt god utveckling i såväl AFRY i stort som sektion Järnväg Mitt.
– Framöver hoppas vi bland annat kunna attrahera kunder även utomlands. Här ser jag både Norge och Finland som väldigt intressanta marknader.

Sveriges äldsta konsultbolag
Ingenjörs- och designföretaget AFRY, för många tidigare känt som ÅF och Ångpanneföreningen, grundades 1895, vilket gör bolaget till ett av Sveriges äldsta konsultbolag med en unik erfarenhetsbank. AFRY erbjuder teknikkonsulttjänster inom energi, infrastruktur och industri med bas i Europa, men med verksamhet och kunder i hela världen. Efter förvärvet av finska Pöyry sysselsätter AFRY idag cirka 17 000 medarbetare världen över. Bolaget har ända sedan starten präglats av starkt ingenjörskunnande, modern teknik och ständig förnyelse, vilket lett fram till dagens breda program av kvalificerade tjänster och lösningar.

Research: Arn Omanovic