Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fossilfri energiförsörjning i hela Scanias globala produktion

Solceller på högkvarteret till Scania.

Scania tillkännager att samtliga dess tio produktionsanläggningar runtom i världen nu försörjs med fossilfri el, det mål som satts till 2020. Den sista stora produktionsanläggningen att fasa ut fossil energi är Scanias produktion i Tucumán, Argentina, får el från en vindkraftsanläggning.

– Vi har arbetat målmedvetet och kraftfullt för att nå målet om noll fossilenergi i vår industriella verksamhet, säger Leif Borgstedt, senior energirådgivare på Scania.
– Vi upphandlar el från ett flertal leverantörer som uppvisar Guarantees of Origin och andra liknande certifikat som säkerställer att elen kommer från förnybara energikällor som vatten-, vind- eller solkraft.
Av de tio produktionsanläggningarna ligger tre i Sverige, två i Nederländerna och en vardera i Argentina, Brasilien, Finland, Frankrike och Polen. Tillsammans använder de årligen cirka 450 000 MWh. Övergången till fossilfri el motsvarar en årlig minskning på 33 000 ton CO2e. Förra året tillverkade Scania 91 700 lastbilar, 7 800 bussar samt 10 200 industri- och marinmotorer.
– Scania är inne på en ambitiös resa för att minska sitt klimatavtryck and har anammat vetenskapligt förankrade mål, Science Based Targets, som sin ledstjärna för de kommande åren, säger Andreas Follér, Scanias hållbarhetschef.
– Dessa omfattar inte bara våra egna verksamheter utan inbegriper även mål för de utsläpp som indirekt sker när våra produkter används.

”En milstolpe”
Till 2025 har Scania satt som mål att halvera sina CO2-utsläpp jämfört med 2015, både i den industriella och den kommersiella verksamheten. Samma minskning ska ske inom landtransporterna beräknad på transporterat ton.
– Att vi nu har fasat ut fossil el i vår industriella verksamhet är en milstolpe i vår pågående klimatresa och ett tydligt uttryck för vår målmedvetenhet i att nå de vetenskapligt förankrade mål som vi har satt, förklarar Andreas Follér.

Källa: Scania