Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fortsatt framåt hos välkänd markentreprenör

Bland norrlänningarna har Marklund & Son Schakt AB varit ett välkänt begrepp genom flera decennier beträffande professionella markentreprenader. Genom åren har bolaget servat ett flertal stora bygg- och anläggningsföretag med helhetsåtagande kring allt från enskilda avlopp till kompletta totalentreprenader.

Marklund & Son Schakt AB bildades 1964 och är idag ett familjeföretag i andra generationen. Bolaget har en stark bredd med fokus på allehanda markarbeten, såsom husdräneringar, schaktning, plattläggning, husgrunder och enskilda avlopp, men också kompletta totalentreprenader i olika sammanhang. Härutöver jobbar man med exempelvis grustransporter, husrivningar och målning av parkeringslinjer för exempelvis kommunen eller hyresgästföreningar.
– Vi ser oss som en helhetsleverantör av olika lösningar inom de områden vi arbetar med och har genom åren skapat oss ett mycket gott rykte i branschen, säger Pär Marklund, VD och en av två delägare i Marklund & Son Schakt AB.

God utveckling
Vi träffade Pär för tre år sedan då han talade om sina ambitioner att öka såväl antalet anställda som företagets omsättningsnivåer. Mot bakgrund av att ett 20-tal anställda har blivit 30 och omsättningen har ökat med cirka tio miljoner kronor kan man konstatera att målen har uppnåtts. En förklaring är målmedvetna investeringar, bland annat i olika IT- och mätningslösningar.
– Det har inneburit att vi på ett ännu bättre sätt har kunnat bygga profiler i datorn och sedan lägga in dem i vår maskinstyrning. Härigenom har vi kunnat åta oss större uppdrag. Tidigare tog vi betalt per timme, men tack vare utveckling av egna tjänster kan vi nu vara med och slåss om stora upphandlingar, berättar Pär.

Gott renommé
Marklund & Son Schakt AB verkar i ett upptagningsområde som sträcker sig från Robertsfors kommun mot Skellefteå och vidare till Piteå.
– Med våra fem decennier bakom oss i branschen är vi ett välkänt begrepp här i regionen, vilket också underlättat för oss när vi har byggt upp vårt starka kontaktnät, säger Pär och nämner kunder som Peab, Skellefteå kommun, Nordkust Bygg, Riksbyggen, Skanska och Metsö.
Pär framhåller i sammanhanget gärna sina trogna medarbetare och lyfter bland andra fram företagets andra delägare Johan Gustavsson med ett förflutet i bolaget sedan 2000.
– Vår ambition är att bibehålla vår höga kompetens och härigenom utveckla såväl oss själva som våra tjänster. Vi har funnits länge och ska finnas kvar länge än, avslutar Pär Marklund.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson

Faktaruta:
– Bildades 1964
– Ägs av Pär Marklund och Johan Gustavsson
– 30-tal anställda
– Omsatte 30 miljoner kronor 2017
– Servar både privat och offentlig sektor

Citat:
”Med våra fem decennier bakom oss i branschen är vi ett välkänt begrepp här i regionen.”
Pär Marklund, VD