Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Försäljning av värmepumpar minskar kraftigt i många länder i Europa – Sverige ser försäljningstillväxt på 30 %

Värmepumpar har pekats ut som en viktig pusselbit för minskade koldioxidutsläpp i Europa. Nya siffror visar dock att fjolårets värmepumpsboom är över i många stora europeiska länder. I Sverige däremot är marknaden fortsatt glödhet. Detta trots att cirka 60 % av villorna redan är utrustade med en värmepump. Babak Tighnavard, VD på DREM ser flera anledningar till att Sverige är undantaget, och bedömer att framtiden är ljus.

Försäljningen av värmepumpar i Europa ökade kraftigt från 2019 till 2022 på grund av stigande energikostnader och geopolitiska spänningar. Europeiska kommissionens mål om 30 miljoner värmepumpinstallationer till 2030 såg ut att vara inom räckhåll. DREM:s genomgång av data från lokala värmepumpsorganisationer visar att efterfrågan backar kraftigt på flera betydande marknader i år, vilket tar udden av rekordåren. I Italien, Polen och Finland minskade årets försäljning med mellan 10 och 34 % och i Tyskland minskade ansökningarna om statligt stöd med hela 73 %. I Danmark halverades försäljningen av vattenburna värmepumpar i Q3 2023 jämfört med samma kvartal 2022. I Frankrike, som är Europas största marknad för luft-vattenvärmepumpar, minskade försäljningen med 4,7 %. Övergången till en hållbar uppvärmning av bostäder i EU, är bräcklig. Osäkerhet kring regeringarnas stöd för värmepumpar samt ogynnsamma växlingar i gas- och elpriser kan ha påverkat den negativa utvecklingen.

Sverige sticker ut
Undantaget är Sverige. Efter energikrisen på 1970-talet beslutade Sverige att frångå olja som energikälla. Att Sverige dessutom inte har ett utbyggt gasnät innebär att vi inte påverkas av gaspriset. Sveriges regering stöttar även nyinstallationer av värmepumpar, det senaste exemplet är det nya energieffektiviseringsbidrag som infördes i somras och som ger kunder upp till 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder. Under 2023 års första nio månader hade den svenska marknaden en fortsatt stark försäljningstillväxt av bergvärme och luft-vatten-värmepumpar, med en ökning om 30 %. Detta trots att hela 60 % av hushållen “småhus” redan använder en värmepump, vilket är bland de högsta siffrorna i Europa.
– Trots att Sverige redan har en av de högsta värmepumpspenetrationerna i världen förutspår vi en fortsatt robust tillväxt de kommande åren, med en ökande efterfrågan på energieffektiva bostäder. Att göra det så tryggt, enkelt och smidigt som möjligt för kunder att välja rätt värmelösning tror vi är en viktig bidragande del av den fortsatta tillväxten, säger Sofia Törnlöf, Country Manager Sweden HVACS på Panasonic Heating & Cooling Solutions Europe.

Elbehovet lär öka
– Vi märker att många efterfrågar det nya bidraget, vilket tyder på att det har betydelse för köpkraften. Vi ser även att den generella försäljningen av värmepumpar ökat även om elpriset nu är lägre än de höga priser vi sett de senaste åren. Utan bidraget tror vi inte att marknaden skulle se fortsatt tillväxt i lika stor utsträckning som nu, säger Babak Tighnavard, VD på DREM vars erbjudande bygger på smart teknologi för att sänka uppvärmningskostnader med hjälp av värmepumpar.
Även om utmaningarna kvarstår på vissa europeiska marknader sticker Sverige ut som en framgångssaga för värmepumpar och omställning mot förnybar energi.
– Vi tror att vi har många år framför oss med elpriser som är relativt höga mot vad de var innan 2022, när priserna var relativt stabila. Det är viktigt att staten fortsätter att skapa incitament för att bibehålla takten i omställningen mot förnybar energi, även under perioder när elpriset är lägre. Framtiden kommer med stor sannolikhet att innebära utökad elektrifiering av våra hushåll och bilar, vilket betyder att behovet av el fortsätter att öka. Samtidigt ställer EU högre krav på sina medlemsstater att minska beroendet av icke förnyelsebara energikällor. Om vi kan bibehålla takten kommer Sverige att befinna sig i en bra situation i framtiden, när såväl efterfrågan på el som elpriser kan vara högre än idag, fortsätter Babak, VD på DREM.

Källa: DREM