Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Formsprutning av plastprodukter i branschens framkant

Närbild på maskin hos UNIKA.
Moderna robotlösningar och hög automatiseringsgrad är två faktorer som gjort UNIKA konkurrenskraftigt och välrenommerat. Det danska formsprutningsföretaget har utvecklats till en expert på komplicerade plastkonstruktioner och erbjuder totallösningar för nordiska industrikunder.

UNIKA, i byn Ans på Jylland, är en expert på formsprutade plastprodukter. Företaget kan visa upp en mycket stark bredd och en produktion där mer eller mindre allt är möjligt. Så har det dock inte alltid varit.
– Det var faktiskt min pappa Eivind Johansen som startade sin egen verktygssmedja i liten ska hemma i bostaden. Han tillverkade verktyg för den danska plastindustrin, berättar Bo Johansen som tillsammans med brodern Steen driver det framgångsrika företaget vidare.
UNIKA utvecklades därefter kontinuerligt och startade så småningom egen produktion kring formsprutade plastprodukter.  Verktyget som plastmassan sprutas in i tillverkas helt enligt kundens önskan och hela tillverkningen sker i CNC-styrda maskiner som arbetar med toleransnivåer ned till tusendelar av en millimeter.
– Kunden kontaktar oss med en skiss eller ritning. Steen tillverkar sedan verktyget enligt kundens önskemål och därefter tillverkar vi kundens produkt i vår egen anläggning. Verktyget genomgår omfattande tester i vårt eget mätlaboratorium och allt vi gör dokumenteras från råvara till färdig produkt. Vi följer kvalitetsnormer enligt ISO 9001 samt FDA som är livsmedelsverkets kravspecifikation på material som används vid livsmedeltillverkning, berättar Bo Johansen.

Helhetslösningar
Anrika UNIKA har under företagets snart femtioåriga existens specialiserat sig på att utifrån kundspecifika krav bearbeta plast med krav på hög kvalitet och snäva toleranser. Företaget har sedan starten gått från några få anställda till ett hundratal, varav 25 arbetar med att ta fram nya och komplicerade verktyg.
På företagets kund-CV finns flera välkända företag från allt från livsmedels- och läkemedelsbranschen till vindkraftsindustrin. Med hjälp av företagets tekniska expertis ges kunderna råd i valet av såväl material som produktionsmetod.
– Vår främsta styrka är att vi kan erbjuda en helhetslösning för kunden. När verktyget väl är klart och vi har påbörjat produktionen kan kunderna genom avtal försäkra sig om ett eget avropslager, genom att vi säkerställer att önskat antal produkter alltid finns i lager här hos oss, upplyser Bo Johansen.

Satsar vidare
UNIKA har satsat på de allra mest avancerade formsprutningsmaskinerna, vilket gör att man både kvalitets- och prismässigt kan konkurrera med vem som helst.
– Kvalitet och snabba leveranser är våra honnörsord, säger Bo som har all anledning att se ljust på företagets framtid.
– Vi har trots finanskriser kunnat fortsätta utvecklas, vilket gjort att vi idag ser oss själva som specialister inom vårt verksamhetsområde. Vi har en stadig tillväxttakt och med en modern maskinpark, bestående av CNC-styrda maskiner understödda av modern robotteknologi, kan vi klara av produktion av mycket komplicerade produkter för hela industrin. Vår målsättning är att öka produktionen, vi satsar på att bygga ut med ytterligare 1 500 kvadratmeter, och kan då också svara mot behoven från hela den nordiska marknaden, avslutar Bo Johansen.

Research: Bengt-Olle Persson
Text: Örjan Persson