Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Företagens trygga partner längs den digitala resan

Per Olsson på Gibon AB.

För många små och medelstora företag är digitalisering en rejäl utmaning. Det är många gånger svårt att hitta rätt leverantör som har tid och förmåga att sätta sig in i verksamheten. Här kan Gibon göra en insats när man i en nära dialog med varje kund kartlägger behovet och utformar skräddarsydda digitala lösningar utifrån varje kunds unika förutsättningar.

Gibon AB bildades när tio fristående företag tillhörande Koneo valde att hoppa av och bilda ett eget bolag. Företagsgruppen, som jobbar under ett gemensamt varumärke, utgår från huvudkontoret i Stockholm och finns idag representerat via sammanlagt 19 kontor runt om i landet. Ett av dem ligger i Uddevalla där Per Olsson är VD, tillika en av tre delägare i företaget. Det utgår från Uddevalla men verkar i ett upptagningsområde som i huvudsak sträcker sig från Strömstad i norr till Stenungsund i söder.
– Vi är tillsammans sex verksamma personer, samtidigt som vi förstås har tillgång till andra IT-konsulter i Gibongruppen. Det rör sig om sammanlagt 170 personer, vilket gör att vi alltid kan åta oss större uppdrag, säger Per Olsson med ett förflutet i IT-branschen sedan slutet av 80-talet.
Han arbetade då som anställd på ett av de företag som anslöt sig till Koneo.

Skräddarsydda lösningar
Gibon levererar innovativa, digitala lösningar för små och medelstora företag och organisationer. Inom Gibongruppen finns olika kompetensområden representerade, vilket har skapat en stark bredd i hela bolaget. Det gäller inte minst kontoret i Uddevalla där kunden alltid står i centrum, oavsett om det rör sig om ett enmansföretag eller bolag som Svenska Volvohandlarna och Hogia.
– Vi är specialister på att skräddarsy en helhet av både hårdvaror och tillhörande lösningar som licenser och funktionalitet. Vi är guldpartner till Microsoft, vilket bland annat innebär att vi kan öppna och stänga olika licenser på både kort och lång sikt, upplyser Per Olsson och tillägger att man via Microsoft Cloud Solution Provider ombesörjer all kommunikation och alla funktioner inom Office 365.
Härtill driver Gibon en uppskattad webbutik där kunderna själva kan välja mellan och beställa från ett bredd utbud av högkvalitativa produkter och lösningar. Här kan kunden göra alla sina affärer gällande hårdvara och erhålla skräddarsydda lösningar, anpassade för den egna verksamheten.

Gör skillnad
Gibon i Uddevalla hjälper även till med att koppla upp hårdvaror, så som datorer, skrivare, accesspunkter med mera. Man kopplar samman system, konfigurerar, bygger nätverksövervakning, levererar webbsidor samt bistår med support såväl fysiskt som från distans. Anders Gunnarsson nämner i sammanhanget en ny satsning som kommer att lanseras den 17 september, nämligen Gibon Cloud som möjliggör för företagets kunder att arbeta säkert, oavsett var de befinner sig eller vilken enhet de använder.
– Vi vet att digitalisering för många små och medelstora företag kan vara en rejäl utmaning. Många upplever att det är svårt att hitta rätt leverantör som har tid och förmåga att sätta sig in i verksamheten. Där står vi för ett tilltalande alternativ eftersom vi med vår långa erfarenhet förstår våra kunders verksamheter och utmaningar. Vi gör skillnad för våra kunder, avrundar Per Olsson.

Intervju: Sean Larsson
Text: Örjan Persson