Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Företagarfokus när Skellefteå växer och utvecklas

näringslivschefen i Skellefteå, Bengt Ivansson
På Näringslivskontoret i Skellefteå brukar man säga att man har ena foten i kommunhuset och den andra i näringslivet. Det är en beskrivning som näringslivschefen Bengt Ivansson gärna skriver under på.
– Vi vill vara lätt tillgängliga och utgöra en brygga mellan näringsliv, politiker och beslutsfattare – helt enkelt en väg in för företagen.

Bengt Ivansson är näringslivschef för en kommun under stark frammarsch.
– Inte minst har Northvolts beslut att etablera sig här i Skellefteå skapat helt nya förutsättningar för regionens tillväxt, påpekar han och berättar att cirka 300 företag etableras i kommunen varje år.
I skrivande stund är till exempel 25-30 nyetableringar på gång i kommunen som redan idag har cirka 6 000 aktiva företag. En stor del av den positiva utvecklingen tillskrivs Näringslivskontoret där man jobbar med såväl uppstart och etablering som utveckling av företag.
– Man kan säga att vi, likt vårt hockeylag Skellefteå AIK, satsar på ortens egna talanger. Det gör vi redan i tidig ålder och lotsar dem därefter framåt i näringslivsdjungeln. Idérikedom och kreativitet kommer från de som är unga och utvecklingsbara, och på sikt bidrar de förstås till nyföretagandet och näringslivet i stort, säger Bengt Ivansson.
Han berättar vidare att Näringslivskontoret har sammankopplat olika aktörer för att på bästa sätt kunna hjälpa till i samband med uppstart av nya företag.
– Vi har ett ”Start up-hus” där vi ger råd kring nyföretagandet och starta eget-bidrag med mera, samtidigt som vi hjälper till med att knyta nya kontakter och få företagen att synas i olika sammanhang.

”Den nya industrins växtplats”
I etableringsfrågor jobbar Näringslivskontoret med ambitionen att marknadsföra Skellefteå som en attraktiv ort för företagande.
– Vår tradition är skog, malm och kraft. Vårt näringsliv ligger redan idag i framkant vad gäller omställningen till en hållbar framtid och Skellefteå ligger mitt i en region som driver innovation framåt. Vi jobbar enligt tesen ”Den nya industrins växtplats”, där vi försöker hitta företag som har goda möjligheter att etableras och utvecklas i Skellefteå. Här är till exempel gruvnäringen intressant, liksom skogsnäringen. Vi försöker locka aktörer som på något sätt jobbar med trä, träprodukter och tjänster kopplade till skogsindustrin, berättar Bengt.
En annan framträdande bransch i regionen är dataspelsutveckling. I dagsläget finns ett 40-tal personer som arbetar aktivt med just detta.
– Vi stöttar alla bolag i deras utvecklingsarbete, vi vill förstås att de expanderar och skapar fler nya arbetstillfällen. Vi strävar efter att vara en företagsvänlig kommun där vi möjliggör för de befintliga företagen att utvecklas genom att vara aktiva i våra kontakter med dem. Anställda i kommunen går olika utbildningar som handlar just om att kunna bemöta företagen och hjälpa dem på bästa sätt.

Klättrar i mätningar
Skellefteå kommuns och näringslivskontorets ansträngningar har uppmärksammats på olika sätt och resultaten i de olika mätningarna talar sitt tydliga språk. Kommunen klättrade 47 steg på Svensk Näringslivs ranking, och i SKL:s mätning pekar också kurvan åt rätt håll.
– Vi har en utmärkt geografisk placering mellan Luleå och Umeå, vilket gör oss attraktiva för företag som vill etablera sig i norr. Vi spår ett högt etableringstryck i framtiden och därför ska vi addera 60 miljarder kronor till befintliga investeringsplaner kring exempelvis skolor och vägar. Vår ambition är att vara 100 000 invånare 2050, och det målet är helt och hållet knutet till företagens utveckling, poängterar Bengt Ivansson.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson