Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fokus på framtidens industritekniska lösningar på hi Tech & Industry Scandinavia

Medarbetare från MCH Messecenter Herning vid monter.

MCH Messecenter Herning har utvecklats till en intressant aktör bland Europas mässarrangörer. Närmast på tur bland MCH Messecenters arrangemang står fackmässan hi Tech & Industry som pågår mellan den 1 och 3 oktober, där besökare och deltagare ges en inblick i framtidens tekniska industrilösningar.

Ända sedan fackmässan hi Tech & Industry Scandinavia etablerades har den haft ett stort internationellt genomslag. Andelen utländska besökare och utställare har årligen ökat.
– Det är en utveckling som vi givetvis är glada för. Vårt arbete med den nordiska marknaden har gett resultat och vår målsättning är att bli det naturliga valet för nordiska företag som vill synas, berättar Mona Jacobsen, projektledare för arrangören MCH Messecenter Herning.
Viktig mötesplats
hi Tech & Industry arrangeras mellan den 1 och 3 oktober och har utvecklats till Nordens största och viktigaste mässa med över 700 utställare. Den består av sex fokuserade mässor om automation, verktyg, svetsning och produktionsutrustning, utveckling samt underleverantörer och logistik. Förutom möjligheter för besökare att möta framtidens industritekniska lösningar avhålls en rad spännande föreläsningar. Samtidigt utgör mässan en mötesplats som bygger nätverk och möjliggör för deltagare och besökare att träffa framtida samarbetspartners.

Fördjupande event
Under mässdagarna avhålls flera fördjupande event. Exempelvis Techomania som presenterar det allra senaste inom teknologi, demolab och engagerade talare av yppersta nivå. International Food Contest är ett koncept med nätverk, nya produkter, teknologi och maskinell utrustning inom livsmedelsindustrin.
Danmark är ju ett av de länder som ligger i absolut framkant när det gäller vindkraft. Under begreppet Wind Energy Denmark hålls utställningar och föreläsningar om forskning och affärsutveckling med stort fokus på onshore, vilket är högintressant för Sverige.
Ytterligare ett event är The Smart Company, vilket handlar om den senaste tekniken inom digitalisering av produktionsprocesser, och hur man kan integrera den i företagens processutrustning.
Ett annat spännande inslag på hi Tech & Industry Scandinavia är 3D Tech, vilket spänner över bland annat 3D-scanning, mätning och bearbetningsbara material.Även här finns en rad experter på plats som ger råd och tips.

Ökande intresse
– Tendensen är tydlig – vi ser ett större intresse för nordiska utställare, och det är Sverige och Norge som utmärker sig mest, berättar Mona Jacobsen.
Hur ser då platstillgången ut på kommande hi Tech & Industry?
– Det är mer eller mindre fullt på utställarsidan. Vi kan bereda plats för ett fåtal men då bör man kontakta oss omedelbart. Beträffande besökare finns det givetvis gott om plats, upplyser Mona Jacobsen.
Hon passar på att påminna om att MCH Messecenter Herning inte bara är ett mässcenter för fackmässor, utan också arrangerar mässor och evenemang som är öppna för alla besökare.
– MCH ska vara en plats att synas på men också att ses på och där man skapar långvariga affärsrelationer, påpekar hon
MCH Messecenter Herning har än en gång visat sin förmåga till nytänkande och offensivt utvecklande.
– Vi hälsar våra svenska besökare välkomna till några spännande dagar här i Herning.

Research: Bengt-Olle Persson
Text: Örjan Persson