Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Flytt skapar möjligheter för växande VVS-firma

Rör installerade av Rörmokar'n i Byn.
Såväl privatpersoner som företag är med jämna mellanrum i behov av en professionell VS-firma. I Mora finner vi den i Rörmokar’n i Byn där åtskilliga uppskattade arbetsinsatser gjort att företaget stadigt har vuxit. Vid årsskiftet flyttar man därför till nya lokaler.

Rörmokar’n i byn AB grundades 2015 av de två lokalpatrioterna Anders Björn och Johan Emanuelsson som tidigare hade arbetat tillsammans på Imtech i Mora. Från början var man totalt fyra verksamma personer i firman men ända sedan starten har företaget haft en stadig tillväxt. I dagsläget är man nio personer som utgår från Mora samt ytterligare två med utgångspunkt från Idre, där man dessutom förfogar över ytterligare en lokal med lager och verkstad. Högt i tak och god stämning genomsyrar företaget, som inte bara har Mora som upptagningsområde, utan snarare betjänar hela norra Dalarna.

Omfattande projekt
– Vi är ett utpräglat VS-företag som står på tre ben – Entreprenad, Industri och Service/Reparation, säger Anders Björn och berättar att man servar både små och stora företagskunder, liksom privatpersoner. För närvarande är Rörmokar’n i Byn involverat i ett flertal större projekt i Mora, bland annat kontorsbyggnationen vid Klocktorget, utbyggnationen av ICA Supermarket på Kyrkogatan samt Siljans Sågverk.
– För den sistnämnda jobbar vi med både nyinstallation och ombyggnation vid panncentralen. Ett större, avslutat projekt var vårt totalansvar vid kulvertbytet vid Rödmyren. Faktum är att vi ska delta i ett liknande projekt i Hånåkni under 2020, berättar Johan Emanuelsson.

Nya lokaler
För att klara av den ökande kundtillströmningen och de många uppdrag som följer därav har Anders och Johan fattat beslut om att man vid årsskiftet ska flytta in i nya, större lokaler på Örjasvägen.
– Den cirka 300 kvadratmeter stora lokalen kommer att innehålla en egen prefabverkstad och också ge oss ökade lyftmöjligheter, berättar Anders och tillägger att man dessutom söker aktivt efter en servicemontör och en person som vill jobba med både entreprenad och industri.
– Ansökningar från tjejer är extra välkomna, hälsar Anders Björn & Johan Emanuelsson.

Research: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson