Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Flexibilitet präglar Vuxenutbildningen i Borås

Tre elever på Vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen erbjuder möjligheter för de som vill komplettera tidigare utbildningar, läsa in behörigheter eller specialisera sig mot ett visst yrke. Med ett brett program av både praktiska och teoretiska kurser, och ett studiekoncept som bygger på stor flexibilitet, lägger Vuxenutbildningen grunden för framtidens arbetskraft.

Vuxenutbildningen – eller Komvux som många alltjämt säger – verkar i kommunal regi. Med en historia som sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden finns Vuxenutbildningen idag representerad i alla landets kommuner.
I Borås träffar vi Tina Lundell, chef för kommunens vuxenutbildning, som lyfter fram verksamhetens fokus på ett flexibelt lärande.
– Mot bakgrund av att många har svårt att få livspusslet att gå ihop erbjuder vi många olika möjligheter för de studerande att forma sin egen utbildning. De kan studera på dag- eller kvällstid, i klassrum eller på distans. I många avseenden gör eleven själv upp sin studieplan och anpassar utbildningen efter dennes egna förutsättningar.

Många möjligheter
Vuxenutbildningen vänder sig till de som vill komplettera tidigare utbildning, läsa in behörighet för högre studier, höja sin kompetens inom ett yrke eller skaffa sig en ny utbildning inom ett nytt yrkesområde.
Tina Lundell berättar att Vuxenutbildningen i Borås erbjuder sex olika grundinriktningar. Särvux för funktionshindrade personer från 20 år och uppåt, SFI för invandrare och nyanlända, GRUV, det vill säga Grundläggande Vuxenutbildning i ämnen som den studerande vill läsa upp, Teoretiskt Gymnasium, det vill säga alla kurser som finns på gymnasienivå, Yrkesvux som innefattar ett 40-tal olika yrkesutbildningar, samt Yrkeshögskolan som är en eftergymnasial utbildning med olika yrkesinriktningar.
– Här i Borås är vi till exempel stora inom e-handel och textil, konstaterar Tina Lundell.

Viktig samhällsfunktion
Vuxenutbildningen i Borås utbildar cirka 5 500 elever per år. Verksamheten är samlad centralt i Borås och erbjuder både praktiska och teoretiska kurser med fokus på branscher där näringslivet efterfrågar arbetskraft. I utbildningarna finns många gånger möjlighet till validering och i flera av kurserna ingår praktik.
– Vi fyller en viktig samhällsfunktion och känner ett stort ansvar i det vi gör. Det gäller att hela tiden hålla oss uppdaterade om såväl näringslivets behov som de studerandes vardag när vi utformar våra utbildningar och utvecklar verksamheten. Flexibilitet är ett nyckelord, det är en av anledningarna till att vi har minst fem kursstarter per år, avslutar Tina Lundell.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson