Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Flexibilitet präglar arbetet i Rollsbo Rörläggeri

Ett antal vita firmabilar som används av Rollsbo Rörläggeri.

Flexibilitet är ett av ledorden i Rollsbo Rörläggeri. När andra aktörer i branschen stänger av vattnet för fastighetsägaren under renovering kan i många fall Rollsbo Rörläggeri finna en lösning som gör att vattnet är tillgängligt och de boende kan bo kvar. Detta är bara en av anledningarna till att företaget expanderar och nu behöver nyanställa.

Det är Viktor Vaske och Martin Bergqvist som äger och driver Rollsbo Rörläggeri AB. Vi möter dem i lokalerna som de själva äger, där övervåningen i dagsläget tjänar som kontorshotell, och där de berättar att de båda har lång erfarenhet av VVS-branschen, närmare bestämt 15 respektive 25 år.
– Vi drev tidigare var sitt bolag, men 2014 bestämde vi oss för att slå våra påsar ihop. Det har vi aldrig behövt ångra, säger Viktor Vaske.
Liksom sin kollega kan han se tillbaka på en sommar då efterfrågan har varit stor på deras tjänster, faktiskt så pass stor att de fick lov att hyra in ytterligare fyra personer när trycket var som störst.
– Vi söker i princip ständigt efter nya rörläggare eftersom vi växer så det knakar. Nyligen köpte vi ett rörläggeri i Kungshamn för att ytterligare stärka verksamheten, och vi söker mer eller mindre hela tiden efter andra intressanta aktörer som vill ansluta sig till oss och stärka vårt koncept, säger Viktor.

Återkommande kunder
ROT- och serviceuppdrag, värmepumpar och lokalanpassningar utgör huvudsysslorna i Rollsbo Rörläggeri. Fastighetsägare, som till exempel Stena Fastigheter, dominerar kundkretsen, vilken till allra största del består av företag, men här finns även kunder via företagsacceleratorn Connect.
– Vi siktar på fler givande samarbeten och även fler ramavtal, säger Viktor och berättar att man har många återkommande kunder.
– De värdesätter att vi är tydliga med underlag och rapporter, att vi tar bilder före och efter det aktuella arbetet, samt att vi återkopplar och kommunicerar för att undvika missförstånd.

Jobbar flexibelt
En annan stor konkurrensfördel är företagets påtagliga flexibilitet i samband med olika arbetsinsatser.
– Många andra aktörer i branschen måste stänga av vattnet och i många fall be de boende att byta bostad under arbetstiden. Vi försöker hela tiden jobba så att det fortfarande finns vatten på vissa ställen i den aktuella fastigheten. Det är krångligt och kan ta lite längre tid, men för fastighetsägaren och de boende är det oerhört uppskattat. Dessutom ser vi alltid till att det är städat och snyggt när vi lämnar våra arbetsplatser, betonar Viktor Vaske.
Han bedömer att cirka sju av tio kunder finns i Göteborg med omnejd, inte minst i Kungälv. Den lokala förankringen underlättas tack vare en filial i Göteborg.
– Vår stående målsättning är att fortsätta växa i lagom takt. Vi vill vara förstahandsvalet när det kommer till kvalificerat rörläggeri, inte minst bland bostadsrättsföreningar där vi ser stor potential, säger Viktor Vaske.

Research: Oliver Malm
Text: Örjan Persson