Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Flexibel samarbetspartner för svensk industri

I Sala får vi ta del av en mycket flexibel verksamhet i MOKAB. Företaget är en producent och legotillverkare med fokus på svetsning, skärning, montage och maskinbearbetning, vilket byggt en stark och stabil krets av återkommande kunder.

MOKAB – som de flesta väljer att benämna företaget – producerar och legotillverkar olika produkter efter kundernas önskemål. För inte minst gruvindustrin och aktörer inom stenkrossning är MOKAB en gedigen samarbetspartner.
– För gruvindustrin tillverkar vi tyngre och större detaljer via Metso Minerals. Det kan till exempel handla om produkter för mineralseparation och slitagekonstruktioner, men i princip levererar vi allt från reservdelar till kompletta konstruktioner, säger Marcus Jansson, vice VD i MOKAB, och tillägger att man förstås även servar andra aktörer än Metso inom just gruvindustrin.
Beträffande stenkrossning tillverkar dem bland annat sidokilar, slitplåtar, siktdukar och mantlingskonor. AB Krossekonomi är en av bolagets större kunder inom det segmentet. Sedan 2015 är de även medlemmar i SSAB:s grupp HARDOX Wearparts, vilken inriktar sig mot slitagelösningar och problemlösning för kunder.
MOKAB är härutöver en komplett legotillverkare, inte minst av stora stålkonstruktioner som innefattar både balk och plåt. Även produktion av mindre detaljer förekommer, ofta handlar det om mindre serier på upp till 300 artiklar.
– Vi har lång erfarenhet av just legotillverkning och har genom åren tagit fram allt från små artiklar till stora objekt på 25 ton. Här är vi med andra ord mycket flexibla, säger Marcus.
MOKAB jobbar förstås också med service och underhåll. Öresundskraft och Oxelösunds Hamn är två av företagets större kunder inom detta område.
– Vi arbetar förebyggande på revisionspreioder men rycker också ut vid akuta ärenden och nymontage på plats hos kund, upplyser Marcus.

Kvalitet och lång erfarenhet
Marcus äger MOKAB tillsammans med sin far Per. Trots sina 22 år har han redan förhållandevis lång erafarenhet av branschen i och med att han redan som 14-åring började arbeta vid sin fars sida i företaget. Denne är alltjämt aktiv i bolaget där dock Marcus har helhetsansvaret.
MOKAB bildades 1999 och har sedan dess byggt upp en bred krets av kunder över hela Sverige.
– Vi har jobbat hårt och långsiktigt för att förtjäna den stora respekt vi har idag, inte minst tack vare ett ständigt kvalitetsfokus och kontinuerlig utveckling av vårt koncept. Som en mindre aktör har vi en nära dialog med våra kunder och kan sätta en personlig prägel på de uppdrag vi åtar oss. Vår mångåriga erfarenhet i kombination med hög flexibilitet borgar förstås också för framgång, poängterar Marcus.

Ökad efterfrågan
Han tror på en fortsatt god utveckling där man framöver bland annat kommer att fortsätta utvecklingen kring legoskärning med hjälp av 3D-plasmautrustning, något som efterfrågas allt mer av kunder inom flera olika branscher.
– Här ser vi ett ökande behov och en växande marknad. Vi eftersträvar mycket korta ledtider, vilket kommer att tilltala våra beställare. Vår stående ambition är att hela tiden överträffa våra kunders förväntningar, säger Marcus Jansson.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson