Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fler företag vill etablera sig i Klippans kommun

Entrén till Klippan yllefabrik i Klippans kommun.
Klippan Yllefabrik (c) Martin Borg / Mustang Media

Allt fler ser fördelarna med att etablera sin verksamhet i Klippans kommun. Det goda geografiska läget och en välutvecklad infrastruktur är två av förklaringarna, men också att man från kommunens sida bedriver ett arbete där man kontinuerligt försöker ha en nära dialog med befintligt näringsliv, samtidigt som man aktivt verkar för att underlätta nyetableringar och utveckling.

– Det ska vara enkelt att starta, etablera, driva och utveckla en verksamhet i Klippan.
Det säger Anders Lindberg, näringslivschef i Klippans kommun, där man sedan lång tid tillbaka har jobbat en hel del med att locka fler företag till kommunen, liksom att främja de befintliga.
– Vi har arbetat internt med att stärka organisationen, bland annat genom att utbilda våra medarbetare, som på så sätt har fått en ökad förståelse för företagarnas vardag. Det är både viktigt och stimulerande att vi har en nära dialog med näringslivet här i kommunen, poängterar Anders och tillägger:
– Vi fokuserar också på att förenkla för företagaren genom bland annat fler digitala tjänster.
Han beskriver Klippan som ett delregionalt centrum. Härifrån verkar exempelvis Söderåsens Miljöförbund och Söderåspolisen.
Anders har ett förflutet inom industrin och har även arbetat många år med samma frågor i Åstorps kommun. På så sätt hade han en god inblick i företagarnas vardag när han axlade rollen som näringslivschef i Klippan för tio år sedan.
– Jag har genom åren byggt upp ett väldigt brett kontaktnät, vilket egentligen betyder allt för mig i min yrkesroll, säger Anders Lindberg.
Han betonar vikten av attraktiv etableringsmark. I Östra Ljungby håller tre nya verksamhetsområden på att fyllas med företag, och under hösten kommer Willys och ytterligare en handfull företag till kommunen.
En del av södra Sveriges blåljusverksamhet bedriver sin riskutbildning på Ljungbyhed Park och Ljungbyheds motorbana. På området finns även Campus Ljungbyhed med utbildningar som leder till flygmekaniker, flygtekniker, trafikflygare och kvalificerade drönaroperatörer.

Välutbyggd infrastruktur
En annan förklaring till att fler företag vill utgå från Klippans kommun är dess goda geografiska läge. Kommunen är regionens största, E4 löper genom Klippan, E6 ligger nära, liksom flera riksvägar, och härutöver är kollektivtrafiken välutbyggd. Kommunen hyser både järnvägsstation och flygplats, vilket underlättar för de cirka 5 000 personer som dagligen pendlar till och från Klippan.
– Kommunen har en uppgörelse med Trafikverket om byggandet av en gångbro över järnvägen, vilken ska stå klar inom några år. Härigenom knyter vi samman orten med industriområdet på andra sidan järnvägen, där det också finns långt framskridna planer på nya bostadsområden, berättar Hans-Bertil Sinclair (M), kommunstyrelsens ordförande i Klippans kommun.
Ungefär 95 procent av fastigheterna i Klippans kommun har beretts tillgång till fiberanslutning.

Ett attraktivt besöksmål
Klippans kommun har också mycket att erbjuda sina besökare. Söderåsens nationalpark är det mest populära utflyktsmålet, vilken brukar ta emot uppemot en halv miljon besökare varje år. Ett annat besöksmål är Sankt Petri kyrka som fyllde 50 år förra året. Hans-Bertil Sinclair slår också ett slag för Klippan Yllefabrik, ett före detta klassiskt spinneri som numera jobbar med fokus på design. Klippan Yllefabrik är av Tourism in Sweden listad som ett av Sveriges fem bästa besöksmål.

Intervju: Peter Hägg
Text: Örjan Persson