Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Finntorpets Bygg löser problem och förverkligar visioner

Finntorpets Bygg & Konsult AB är byggbranschens kompletta partner kring bygglov, konstruktion, utförande, utsättning och inmätning.
– Vi står helt enkelt för helhetslösningar inom bygg och anläggning där vi driver projekt från ax till limpa, säger Andreas Karlsson, VD.

Finntorpets Bygg & Konsult AB bildades 2009, sysselsätter 20 anställda och vänder sig till en kundkrets som sträcker sig över hela Mellansverige. Tjänster kring bygglov, konstruktion, utförande, utsättning och inmätning är bolagets specialiteter, vilket enligt VD Andreas Karlsson gör företaget till en aktör som både löser problem och förverkligar visioner.
– Vi står helt enkelt för helhetslösningar inom bygg och anläggning där vi driver projekt från ax till limpa. När det gäller bygglov räcker det med att kunden kontaktar oss med en idé så sköter vi resten, oavsett om det gäller nybyggnad eller ombyggnad. Vi bistår kunden i kontakterna med kommunen och utgör ett stöd i det arbetet, förklarar han.
Finntorpets Bygg & Konsult utför också planläggning, förädlar mark och hjälper till med konstruktionshandlingar inför startbesked. Företaget har kontrollansvar och är certifierat för att kunna utföra dessa på projekt som man själva inte ansvarar för.

Stark bredd
Finntorpets Bygg & Konsult åtar sig även konstruktionsuppdrag, inte minst beträffande grunder, takstolar och balkar.
– Det är ur säkerhetssynpunkt ett mycket viktigt arbete där ett stort ansvar vilar på konstruktören. Härutöver utför vi alla slags snickeriarbeten, allt från stombyggande till finsnickerier. Vi utför VA-tjänster, mark- och trädgårdsanläggning samt jobbar med husgrunder och anlägger mindre vägar. Vi står också för geotekniska tjänster där vi undersöker mark som ska bebyggas, informerar Andreas Karlsson.
En annan del av verksamheten utgörs av utsättning och inmätning. Innan byggnation måste husets framtida läge anges i bygglovet och här kan Andreas och hans kollegor bistå med både utsättning och lägeskontroller.
– Faktum är att antalet utsättare blir allt färre, trots att det är en nödvändighet för att få en godkänd lägeskontroll, vilket krävs som underlag inför ansökan om slutbevis. Utan slutbeviset får man inte flytta in i huset, upplyser Andreas Karlsson.

God utveckling
Genom åren har Finntorpets Bygg & Konsult knutit starka band och utvecklat sina relationer till kunder och samarbetspartners, varav några är Veidekke Prefab i Sala, Metso Minerals och Sala Silvergruva.
– Gedigen erfarenhet av branschen ger oss en respektabel position, inte minst på den lokala marknaden. Vi står för ett tydligt ansvarstagande men strävar samtidigt efter att utvecklas kontinuerligt. Att vi är konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva uppskattas förstås också av våra kunder, säger Andreas som spår en fortsatt god utveckling i företaget.
– Vi kommer att behöva förstärka på konsultsidan med ytterligare någon kollega, men ser samtidigt att vi har utvecklat oss så pass mycket att vi kan bygga både litet och stort. Vi bygger till exempel flera stora hallar årligen och kommer att fortsätta växa på planläggning och markexploatering.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson