Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Finja Prefab tillträder fabrik i Strängnäs

Flygbild av Kilen Prefab i Strängnäs, i regi av Finja Prefab.

Finja Prefab tillträdde den 30 april prefabfabriken Kilen Prefab i Strängnäs, vilken nu blir företagets åttonde fabrik. Med Strängnäsfabriken stärker företaget sin produktionskapacitet och marknadsposition i Mälardalen.

Finja Prefabs strategi är att växa i Mälardalsregionen och genom förvärvet som kompletterar företagets andra produktionsanläggningar i regionen, kan man nu erbjuda närproducerade betongstommar till fler kunder i området.
– Med vårt stomkoncept Hållbara hem, bygger vi trygga, kostnadseffektiva och hållbara betongstommar till bostäder. Att vi nu kan växa genom utökad produktionskapacitet, samt vara delaktiga i utvecklingen av regionen, både vad gäller utökandet av bostadsbyggande samt bidra till fler arbetstillfällen, är vi väldigt glada för, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab.

Personal rekryteras
Kilen Prefab omsätter ca 60 mkr på årsbasis och är sedan 2014 kvalitetscertifierat enligt ISO9001:2015. Efter tillträdesdatumet kommer Finja Prefab att starta rekrytering av ytterligare personal till fabriken för att öka produktionen. Kilen Prefabs förre ägare, Jan Persson, lämnar över en välskött produktionsanläggning.
– Affären vi nu genomför känns mycket positiv och att vi nu påbörjar ett samarbete tillsammans med K-Fast Holding AB (Finja Prefabs moderbolag) tror jag kommer ge en god energi till vår framtida utveckling inom vår koncern, säger Jan Persson, VD och ägare för Kilenkrysset-koncernen.

Källa: Finja Prefab