Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Femmannaföretag i Kristianstad gör avtryck i världen

Phadebas AB är företaget som utvecklar, tillverkar och säljer ledande produkter för detektion och kvantifiering av enzymet alfa-amylas. Med lösningen Phadebas vänder man sig till bland annat livsmedelsingrediensindustrin, där mätning av amylasaktivitet är viktig, liksom på kriminaltekniska laboratorier där man till exempel skannar plagg från brottsplatser. En stor del av kunderna hittar man också bland universitet och forskningsinstitut, vilket bidragit till att kundkretsen idag sträcker sig över hela världen.

Vi träffar paret Patrik och Patricia Tiede som driver Phadebas AB, ett företag som knoppades av från ett medicintekniskt företag 2018. Patrik och Patricia jobbade där då man från ledningens sida valde att placera phadebasprodukterna i ett eget bolag. De fick en förfrågan om att köpa verksamheten och för fyra år sedan gjorde de slag i saken. Patrik förklarar vad det är man jobbar med:
– Phadebas är i grunden en Pharmacia-produkt som utvecklades 1970 i Uppsala, med syftet att användas vid analys av blod på sjukhus. Grunden är att produkten, den aktiva substansen, reagerar med enzymet alfa-amylas. Vi utvecklar, tillverkar och säljer testkit för att detektera och kvantifiera alfa-amylas i olika applikationer.

Tre produkter
Phadebas AB har tre olika produkter som tillverkas i form av antingen papper eller tabletter. Originalprodukten heter Phadebas Amylase Test och används av många universitet, men också inom livsmedelsindustrin och i tekniska applikationer. Den finns i tablettform och kan till exempel användas vid mätning av enzymer i tvättmedel och foder.
Phadebas Honey Diastase Test är en metod som internationella honungskommissionen har utvecklat. Phadebas är en av två rekommenderade analysmetoder för honung globalt. Även denna säljs i tablettform och används av honungsproducenter över hela världen.
Phadebas Forensic används för att spåra salivfläckar på kläder som befunnit sig på en brottsplats. Den används således av rättsmedicinska laboratorier, polismyndigheter och universitet i stora delar av världen.
– Det är en väldigt nischad produkt, vars styrka är att den är enkel att använda, billig och tillförlitlig. Det är en metod som är både tillämpad och studerad i många år, berättar Patrik Tiede.

Från A till Ö
Phadebas koncept kretsar kring ett helhetsåtagande.
– Vi gör nästan allt från A till Ö. Vi tillverkar den aktiva substansen som ingår, liksom tabletterna, fyller burkar och packar dem. Härutöver gör vi alla kvalitetskontroller och analyser som behövs. Allt sker inhouse, kompetensen finns samlad här, samtidigt som vi har lång erfarenhet av det vi gör, säger Patricia.
Hon tillägger att bolaget även har ett dotterbolag i USA, Phadebas INC, varifrån distributionen sker till den nordamerikanska marknaden. Verksamheten i Kristianstad är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och sysselsätter fem personer.

Produktutveckling
På Phadebas AB jobbar man kontinuerligt med utveckling av nya produkter. Tillsammans med ett av världens största enzymtillverkande företag har man utvecklat en produkt för detektering av väldigt låga amylasvärden och som troligen kommer att lanseras inom ett år. Det är ett tydligt exempel på den framåtanda och innovationskraft som finns i Phadebas, som trots sin litenhet har skapat sig ett gott rykte i stora delar av världen.
– Det är förstås roligt att vi i lilla Kristianstad kan nå så långt med bara fem personer i teamet. Man måste våga chansa ibland, det är möjligt att lyckas trots att allt kanske inte verkar perfekt. Det är viktigt att brinna för det man gör och ha ett intresse och engagemang. Man ska inte se hinder, men det gäller också att omge sig med rätt personer, konstaterar Patricia Tiede.
Maken Patrik håller med:
– Det jag uppskattar mest med jobbet är att få feedback från kunder som tycker att vi har bra produkter och är professionella, och som uppskattar att vi supportar dem längs vägen. Sedan känns det också stimulerande att få frågor som ger oss nya infallsvinklar på hur våra produkter kan användas, säger Patrik Tiede.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Örjan Persson