Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fem misstag IT-inköpare bör undvika för att öka hållbarhetspåverkan

Hållbar IT-upphandling kan vid en första anblick verka överväldigande och det kan vara svårt att veta var man ska börja. Här är fem vanliga misstag som inköpare bör undvika för att säkerställa att deras IT-anbud stödjer hållbarhetsmålen.

IT-produkter har en enorm inverkan på miljön. Vårt nuvarande linjära sätt att producera och konsumera IT-produkter är inte hållbart. IT-produkter står också för en betydande del av de 2 biljoner euro som offentliga myndigheter, bara i EU, spenderar varje år på inköp av tjänster, arbeten och produkter. Att inkludera hållbarhetscertifieringar i upphandlingspolicyer och anbud är därför ett effektivt sätt att driva miljömässig och social hållbarhet i livscykeln och värdekedjan och bidra till den cirkulära ekonomin.

Vanliga misstag
TCO Certified är världens ledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Här är en lista över vanliga misstag vid IT-upphandlingar som bolaget identifierat i sina samtal med inköpare:

  1. Att inte ta med hållbarhetskrav alls. Det kan låta som en självklarhet att ta med hållbarhetskrav i inköpsprocesser idag, men det här är faktiskt fortfarande ganska vanligt.
  2. Att endast kräva efterlevnad av tvingande lagstiftning. Som inköpare är möjligheten att uppmuntra branschen att gå längre än lagliga hållbarhetskrav stor – se till att använda den superkraften!
  3. Att använda för korta upphandlingscykler. Detta kan leda till onödiga, alltför frekventa produktinköp och tidig kassering av produkter som fortfarande är funktionella.
  4. Att tänka att alla hållbarhetscertifieringar är likvärdiga. Det är viktigt att välja miljömärkningar/certifieringar som driver förändring, har genuin hållbarhetspåverkan och erbjuder oberoende verifiering – för att undvika greenwashing.
  5. Att inte till fullo utnyttja potentialen i krav på reparationer. När man använder ambitiösa krav på att produkter ska repareras blir det inte vettigt ur hållbarhetsperspektiv att också kräva att defekta produkter ska ersättas med helt nya.

Källa: TCO Development