Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fastighetsutveckling med närhet till kunderna

I trakterna kring Jönköping, Värnamo och Växjö, liksom längs västkusten är efterfrågan konstant hög på både bostäder och kommersiella lokaler. Fastighetsbolaget Nivika är verksamt i just dessa områden och representerar idag ett brett och tilltalande bestånd av såväl lägenheter som kontor, lager- och industrilokaler.

Nivika grundades på 90-talet och är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter i attraktiva lägen. Nuvarande VD:n Niclas Bergman startade bolaget tillsammans med sin far och sedan dess har verksamheten vuxit till en framstående fastighetsförvaltare och -utvecklare. Den bedrivs i Jönköping, Värnamo och Växjö samt längs västkusten där Nivika finns etablerat i Varberg. Det rör sig med andra ord om områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader, och där efterfrågan på både bostäder och kommersiella lokaler är konstant hög.

Bygger bostäder
Med en portfölj på 187 fastigheter värderade till 10,6 miljarder kronor har Nivika cementerat sin position som ett framträdande fastighetsbolag på de marknader de verkar.
– Cirka 70 procent av våra hyresfastigheter utgörs idag av kommersiella lokaler i form av industri-, lager- och kontorslokaler samt samhällsfastigheter. Resterande del är bostäder. Under senare tid har vi även börjat jobba med egen bostadsbyggnation, vi ligger bland annat bakom ett tusental nya bostäder i Värnamo. Fler är på gång i bland annat Nybro, Ljungby och Jönköping, berättar Niclas Bergman.
Nivika har med andra ord tagit stora kliv inom bostadsutveckling, vilket ytterligare har breddat ett redan omfattande och uppskattat koncept. I detta ingår idag allt från skolor till höghus, vilket ger en bild av bolagets mångsidighet och förmåga att anpassa portföljen efter marknadens behov. Samtidigt, betonar Niclas, jobbar de i bolaget med ett tydligt hållbarhetsfokus.
– Idag sysselsätter vi ett 60-tal anställda, varav en betydande del av dessa arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi har ett tydligt engagemang när det kommer till miljön och framtiden.

Nära relationer
Under Niclas Bergmans ledning har Nivika utvecklats starkt. Nu tar företaget sikte mot nya höjder, men Niclas är samtidigt noga med att betona vikten av att förbli nära sina kunder. Med detta i åtanke har de nyligen gjort nya investeringar i bolagets ständiga strävan efter att förbättra och expandera verksamheten.
– Trots vår starka tillväxt vill vi se oss själva som en lokal aktör. Vi vill inte bara fortsätta växa utan också behålla våra nära relationer med våra kunder. Det är detta som i mångt och mycket lägger grunden till fortsatta framgångar, säger Niclas Bergman.

Intervju: Ossian Wigton
Text: Örjan Persson