Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fastighetsaktör gör historisk satsning i Öggestorp

Aspehof Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som är inriktade mot kommersiella fastigheter främst inom industri, lager och logistik. De bygger ”Build to suit”, vilket innebär att varje fastighet optimeras för kundens behov. Nu har Aspehof Fastigheter fått positivt planbesked på en historisk satsning i Jönköping på ny industri- och verksamhetsmark. I Öggestorp skapas en markyta på 2,5 miljoner kvadratmeter som kommer skapa en mångfald av möjligheter för företag inom en mängd olika sektorer. Satsningen kan vara den största satsningen på ny industri- och verksamhetsmark i Jönköpings 700-åriga historia.

Aspehof Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som är inriktade mot kommersiella fastigheter främst inom industri, lager och logistik. För tillfället fokuserar man på att bygga, äga och förvalta lager- och logistikfastigheter i Jönköping, som är ett av södra Sveriges stora logistiknav, samt att färdigställa en rymdfabrik på drygt 17 000 kvadratmeter åt Beyond Gravity i Linköping.
– De senaste två åren har vi byggt åtta nya fastigheter i till våra hyresgäster i Jönköpingsregionen och några till är i produktion, berättar Johan när vi träffar honom i mitten av december.

När vi pratar med meddelar han att Aspehof Fastigheter nu har fått positivt planbesked på en historisk satsning i Jönköping på ny industri- och verksamhetsmark. I Öggestorp skapas en markyta på 2,5 miljoner kvadratmeter som kommer skapa en mångfald av möjligheter för företag inom en mängd olika sektorer. Satsningen kan vara den största satsningen på ny industri- och verksamhetsmark i Jönköpings 700-åriga historia. Johan kommenterar beskedet med entusiasm:
– Vi är oerhört glada över att ha erhållit det positiva planbeskedet för detta omfattande projekt. Det är en viktig milstolpe för oss och för Jönköpings kommun. Den nya industri- och verksamhetsmarken kommer inte bara att ge företag möjlighet att växa och utvecklas, utan det kommer även att stärka regionens position som en attraktiv plats för företagsinvesteringar.

Projektet förväntas generera betydande ekonomiska och sysselsättningsmässiga fördelar för Jönköpings kommun och dess invånare. Aspehof Fastigheter AB ser fram emot samarbetet med näringslivet och andra intressenter för att säkerställa att den nya marken blir en framgångsrik plats för företagsverksamhet. Detta projekt är en del av Aspehof Fastigheters engagemang för att stödja företagsutveckling och
tillväxt i Jönköpingsregionen.

”Build to suit”
Aspehof Fastigheter arbetar med konceptet som kallas ”Build to suit”, vilket innebär att varje fastighet optimeras utifrån kundens behov. I detta arbete är dialog med kunden av största vikt.
– Vi tar fasta på flexibilitet och nära samarbeten. Genom att involvera kunderna från början och ha regelbundna möten säkerställer vi snabba leveranser och skräddarsydda lösningar, säger Johan.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Andreas Ziegler